Framtidskonferens med fokus på en meningsfull fritid för alla

I fredags anordnade Attentions projekt Idrott för alla en Framtidskonferens tillsammans med SKL. Fokus för dagen var en meningsfull fritid för alla. Beslutsfattare och tjänstemän samlas från Sveriges kommuner, myndigheter och föreningsliv för att diskutera och debattera hur vi kan få en meningsfull fritid för alla barn och unga.

Idrott, rörelse och meningsfull fritid är en självklar del i ett demokratiskt samhälle. Dessvärre är det många barn och unga som slutar idrotta eller som aldrig kommer in varken i idrotten eller i annan förenings- och fritidsaktivitet. Det innebär ett stort utanförskap för många grupper. Och i längden stora kostnader för både individ och samhälle.

– Barn med NPF-diagnos som lyckats hitta rätt, lämnar ofta föreningslivet omkring nio års ålder. Kraven är höga, många har inte råd. Många smyger istället hem efter skolan och sitter själva framför datorn. Ofta har deras föräldrar ingen relation till föreningsliv och fritidsaktiviteter, samtidigt som många ledare saknar kompetens att möta allas individuella behov, säger Lena Lindahl, projektledare för Idrott för alla.

Det blev en fullspäckad dag med inspiration, verktyg och tips. Kunskap från projektet ”Idrott för alla” som pågått under tre år förmedlades, SISU Idrottsutbildarna och Stockholmsidrotten föreläste om visioner för framtiden, goda exempel lyftes fram från Vallentuna och Ängelholm och ungdomar med egen erfarenhet delade med sig av sina erfarenheter.

Under dagen diskuterades också möjligheter och utmaningar med fokus på kommunernas förutsättningar. Det blev intressanta diskussioner där bättre samverkan, gemensamma mål och hållbart ledarskap lyftes fram som en viktig faktor för att få det att fungera ute i kommunerna.

Dagen streamades och kommer att finnas på Attentions YouTube-kanal.

>> Till sajten alla barn har rätt till en  meningsfull fritid 

>> Se filmen Alla barns rätt till en meningsfull fritid

>> Kunskapsmaterial för idrottsledare