Ny anhörigenkät presenterades på frukostseminarium om föräldrastöd

Riksförbundet Attention arrangerade i veckan ett frukostseminarium om föräldrastöd. På seminariet presenterades förbundets senaste enkätrapport ”Man får kämpa för varje åtgärd – trots att anhöriga har rätt till stöd” med sammanställda resultat från den anhörigenkät som genomförts under våren.

När enkätrapportens resultat presenterats följde reflektioner och samtal, bland annat fanns från Tatja Hirvikoski, docent, leg psykolog och specialist i neuropsykologi, Ritva Gough, forskare från Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Attentions förbundsordförande Anki Sandberg representerade i en panel.

– Vi måste få till rejäla förändringar för våra familjer. Den här nya enkätrapporten är ett bra verktyg som vi kommer använda oss av i vårt fortsatta arbete. Mycket positivt att engagemanget för frågan var stort bland frukostseminariets åhörare, säger Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention.

Ta del av rapporten ”Man får kämpa för varje åtgärd, trots att anhöriga har rätt till stöd” här.