Attention träffade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll

Riksförbundet Attention har träffat socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för att berätta om hur Försäkringskassans skärpta tillämpning med ökade avslag på ansökningar om aktivitetsersättning drabbar unga med NPF. Läget är illa, vilket också kommuner och SKL larmar om i ett SVT Nyheter reportage under våren, då man i kommunerna ser en ny målgrupp söka försörjningsstöd.

– Istället för att med individuellt anpassat stöd närma sig arbetsmarknaden, dras “försörjningsmattan” undan för dessa unga. Det leder till ökad psykisk ohälsa med all den oro som följer av att ekonomin rämnar. Det är inte bara att försörjningsstöd är en väsentligt lägre ersättning, dessutom behöver man göra sig av med sparat kapital och varje månad skicka in räkningar och intyg – saker som personer med NPF typiskt sett har svårigheter med, säger Anki Sandberg, förbundsordförande för Attention.

Vi lyfte också att personer med LSS-beslut om daglig verksamhet har fått avslag på ansökningar om aktivitetsersättning och hänvisats till kommunens försörjningsstöd.

– Vi uppfattade att Annika Strandhäll talat med Försäkringskassan om det här och fått beskedet att detta inte längre ska förekomma. Eftersom vi får höra att avslag inom gruppen fortfarande sker ska vi i augusti träffa Försäkringskassan och diskutera det här, säger Anki Sandberg.

På vårt möte lyfte vi också bristen på gemensamma mål och bedömningsgrunder hos Arbetsförmedling och Försäkringskassa vilket leder till att redan utsatta personer faller mellan stolarna. Vi tog också upp problemen med att vården har svårt att leva upp till Försäkringskassans krav på intyg, vilket drabbar den enskilde.

Läs SVT:s reportage här.

Personerna på bilden är: Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman, Attention, Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister och Anki Sandberg, förbundsordförande, Attention.