Stödet till verksamhet med personliga ombud måste öka

Riksförbundet Attention har tillsammans med RSMH, Schizofreniförbundet och YPOS skickat in en skrivelse till Socialdepartementet för att uppmärksamma behovet av ökat statligt stöd till verksamhet med personliga ombud.

Trots att flera utvärderingar visar att personliga ombud är lönsamma för samhället har statsbidraget till kommuner som bedriver verksamheter inte höjts sedan införandet 2000. Personligt ombud är en stödform som är mycket effektiv när det gäller att stötta personer med psykisk funktionsnedsättning och den enda samhällsfunktion som arbetar på klientens uppdrag, det handlar om demokrati och egenmakt.

Det är en oroande utveckling att verksamheter runt om i landet med jämna mellanrum hotas av nedläggning och indragna tjänster. Många verksamheter har också långa väntetider och tillgången på personliga ombud är därmed begränsad, trots att den psykiska ohälsan i samhället ökar.

– Vi vill se fler, inte färre ombud, säger Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention. Deras fristående ställning skapar förtroende och gör att de har lättare än att nå grupper som andra stödverksamheter har svårt att få kontakt med.

I skrivelsen uppmanas regeringen att vända denna trend och satsa på en av de reformer som visat sig mest effektiv när det gäller att stödja människor med allvarlig psykisk ohälsa, nämligen personliga ombud.