Attention träffade riksdagsledamöter i socialutskottet

Attention har träffat ordföranden i socialutskottet Acko Ankarberg (KD) och hennes riksdagskollega Pia Steensland (KD) som är ledamot i socialutskottet och utbildningsutskottet.

På mötet diskuterades Socialstyrelsens rapport ”Konsekvenser för vuxna med diagnosen adhd” som publicerades i juni 2019, som visar på diagnosens komplexitet och behovet av en helhetssyn vid både utredning och insatser. Även svårigheterna i skolan för elever med NPF lyftes, de långa köerna till BUP liksom behovet av krafttag för unga som varken arbetar eller studerar.

– Det var ett mycket positivt möte där vi bland annat lyfte behovet av en nationell etableringssamordnare för unga med funktionsnedsättning som kan driva på möjligheterna för unga vuxna att komma ut i arbetslivet eller i studier. Vi kommer under hösten att ha fortsatt dialog för att se hur vi kan få upp frågan om unga vuxna på den politiska agendan, säger Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention.

Från Riksförbundet Attention deltog Anki Sandberg, förbundsordförande, och Annica Nilsson, intressepolitiskt ombudsman.