Attention deltog på MP Skånes utbildningsdag

Attention deltog i ett panelsamtal på Miljöpartiet i Skånes utbildningsdag i Eslöv den 21 september som arrangerades för partiets medlemmar, varav många är politiker på region- och kommunplan.

Temat för samtalet var ”NPF- hur möter vi behovet av utredning och behandling hos BUP och hur vill brukarna ha stödet och hjälpen från Regionen och från kommunen.” Attentions intressepolitiska ombudsman Annica Nilsson lyfte särskilt skolans roll, behovet av att skola, vård och socialtjänst etablerar samverkan samt vikten av att utredning och behandling hänger.

– Ifall skolan tidigt skulle möta dessa barns behov, skulle den psykiska ohälsan minska. Detsamma gäller dagens svårigheter att få stöd och hjälp av vården. Såväl bristerna i skolan som de långa köerna till BUP bidrar till ökad psykisk ohälsa och utvecklandet av tilläggsdiagnoser som depression och ångest hos barn och unga med NPF. Detta belastar BUP i slutändan. Vi behöver effektiva system som ser till att barnen får hjälp direkt, säger Annica Nilsson.

I panelsamtalet deltog även Sophia Eberhard, verksamhetschef och chefsöverläkare inom BUP Regional heldygnsvård och specialteam samt Fredrik Hanell, som sitter i regionfullmäktige och i Psykiatri, habilitering- och hjälpmedelsnämnden Region Skåne. Modererade gjorde Anders Åkesson, tidigare regionråd i region Skåne (t.o.m. förra mandatperioden).

Ta del av presentationen som Annica Nilsson höll före samtalet >>