Vi behöver dig som har barn med trotsproblematik

Känns det som att vardagen med barn är full av motstånd? Fylld av ”NEJ” och utbrott över saker som barn INTE vill? I Attentions arvsfondsprojekt Trots allt! ska vi undersöka hur man som förälder till barn med trotsproblematik, kan hitta sätt att förhålla sig när det låser sig. Men också undersöka mekanismerna som ligger bakom.

Arvsfondsprojektet TROTS ALLT! drivs av Riksförbundet Attention i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Vi bjuder in till fokusgruppsträffar om ämnet trots. Träffarna riktar sig till dig som har barn i åldrarna 4–12 år med trotsproblematik/ utagerande beteende.

Trotsproblematiken behöver inte vara utredd och dokumenterad, vi kommer att utgå från din föräldraupplevelse och de svårigheter du brottas med i din vardag.

Under träffarna kommer deltagarna att få dela med sig av sina upplevelser som kom- mer att dokumenteras och kunna vara till nytta för andra med samma utmaningar. Fokusgruppsträffen pågår under en och en halv timme kvälls- eller dagtid.

Anmäl ditt intresse till:

Klara Cederqvist, projektledare
Riksförbundet Attention
klara.cederqvist@attention.se
Tfn: 070-728 92 81

Anna-Maria Lundberg, processledare
Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län
anna-maria.lundberg@sv.se
Tfn: 076-309 37 12