Attention och Familjelyftet ställde ut på Socionomdagarna

Onsdagen och torsdagen den 20-21/11-2019 samlades landets socionomer på Stockholmsmässan för de årliga Socionomdagarna. Riksförbundet Attention och projektet Familjelyftet var självfallet på plats för att sprida kunskap om NPF, Familjelyftet och Attention. Utöver Attentions fysiska närvaro, var det även föreläsare som under dagen refererade till Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention. 

Socionomdagarna är ett forum och mötesplats för professionellt utbyte, med syfte av att utbyta erfarenheter, diskutera aktuella sociala frågor, få inspiration och att ta del av praktiska case. Attention var en av utställarna som var på plats och fick en välbesökt monter, vilket ledde till många samtal och möjlighet till kunskapsspridning.

”Det är alltid lika inspirerande att få möta olika yrkesgrupper som möter våra medlemmar.” Säger Elisabeth Gunnars, projektledare för Familjelyftet.

Utöver Attentions faktiska närvaro så blev Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention omnämnd av SBU och Fortes under deras föreläsning om ”Prioriteringar för forskning om Socialtjänsten”.  Sandberg utgjorde en del av den arbetsgrupp som hade en aktiv roll i SBU och Fortes undersökning och i framtagandet av en lista med de tio mest angelägna forskningsfrågorna i Socialtjänsten.