Starta en insamling på Facebook

Vi som jobbar för Attention behöver större resurser för att kunna bli den effektiva organisation vi vill vara. Samtidigt vill vi vara fristående. Både våra medlemmar och samhället har stora förväntningar på oss, samtidigt som de statliga bidrag vi får successivt har urholkats. Alla gåvor är därför värdefulla.

Starta en insamling på Facebook

Det är enkelt och tryggt att samla in pengar via Facebook. Du kan starta en insamling till exempel i samband med din födelsedag, eller för att göra en insats inför någon av våra högtider.

Så här startar du en insamling via Facebook:

  1. Klicka här och välj Samla in pengar.
  2. Sätt ett mål med insamlingen och slutdatum.
  3. Döp din insamling. Om du vill kan du berätta varför du samlar in pengar, information om Riksförbundet Attention kommer med automatiskt.
  4. När din insamling är klar klickar du på ”Bjud in”.