Familjelyftets metodgrupp möter Bo Hejlskov

Familjelyftets metodgrupp bestående av mammor och socialsekreterare samlas för att tillsammans lyssna till psykolog Bo Hejlskovs föreläsning om lågaffektivt bemötande. Efter föreläsningen fick metodgruppen även tillfälle att samtala med Hejlskov om Familjelyftet. 

Måndag den 18 november samlades Familjelyftets metodgrupp från projektets pilotkommun Jönköping, som består av mammor med egen Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och socialsekreterare för att tillsammans lyssna till psykologen Bo Hejlskovs föreläsning om lågaffektivt bemötande. “Vi var alla överens om att det fanns många beröringspunkter för Familjelyftets arbete” säger Elisabeth Gunnars, projektledare för Familjelyftet.

Hejlskov tog sig även tid att efter föreläsningen samtala med mammorna och socialsekreterarna från metodgruppen.  ”Det är ett viktigt arbete ni gör, det behövs påminnas om att till exempel ADHD inte bara försvinner bara för att man har blivit förälder”, säger Hejlskov till metodgruppen angående deras arbete i Familjelyftet. Det var en märkbart stolt grupp som i glatt mod som lät sig fotograferas tillsammans med Hejlskov.

Hejlskov kommer att medverka på Attentions tvådagars konferens NPF-forum 23-24 april 2020 för att bland annat tala om socialsekreterarens viktiga roll i mötet med familjer som har NPF. Under våren kommer det även ges ut en bok i ämnet där både Hejlskov och Familjelyftets projektledare Gunnars är författare.