Regeringen utser Attentions ordförande till ny delegation

För första gången har en nationell delegation tillsatts som ska verka för en ökad tillgänglighet med fokus på kortare väntetider. Det är med stor stolthet vi kan meddela att vår ordförande Anki Sandberg är en av de 10 ledarmötena.

– Det känns mycket hedrande att få vara med i delegationen. Vi har alltid kämpat för tidiga insatser inom vården som kan förhindra att problemen förvärras. Det viktigaste steget för att kunna sätta in insatser tidigt är att motverka köer. Det är ett viktigt uppdrag för hela samhället och inte minst för de många utsatta grupper som farit illa i onödan i väntan på hjälp, säger Anki Sandberg, Ordförande Riksförbundet Attention.

Läs hela regeringens pressmeddelande >>HÄR!