Attention föreläste på inspirationsdag om stöd till anhöriga

Den 13 november anordnade NSPH, Nka, Riksförbundet Hjärnkoll, SKR och Studieförbundet Vuxenskolan en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Intressanta talare avlöste varandra under dagens digitala föreläsningar, Jenny Kindgren verksamhetsutvecklare anhörigstöd från Attention var en av dem.

Syftet med dagen var att få inspiration, kunskap och motivation att förbättra stödet till anhöriga. Dagen riktades till personal inom kommunens anhörigstöd, handläggare och arbetsledare inom socialtjänsten, personal och chefer inom landstingspsykiatrin samt utbildningsansvariga inom vård och omsorg, studieförbund och representanter för berörda brukarorganisationer.

Intressanta talare avlöste varandra

Riksdagsledamoten Annika Strandhäll inledde dagen med ett anförande och sedan följde bl. a  Hjärnkollambassadören Malin Emanuelsdotter, forskaren Mats Ewertzon från Nka, författaren Åsa Moberg, anhörigkonsulenterna Maria Berglin och Sofi Hult, Attentions verksamhetsutvecklare anhörigstöd Jenny Kindgren och slutligen Karin Gavelin från Socialstyrelsen.

Kika på föreläsningarna >>HÄR!