Förändringar kring subventioneringen av melatonin

Vi fick för en tid sedan information om att lagerberedning av Melatonin AGB avregistreras av Läkemedelsverket från och med den 23 maj och att ett nytt läkemedel, Melatonin AGB Pharma, har godkänts på marknaden. Eftersom detta berör många av våra medlemmar har Attention varit i kontakt både med Läkemedelsverket (LV) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) för att få mer klarhet i vad detta faktiskt innebär.

Förändringen innebär att Melatonin AGB inte kommer att kunna hämtas ut efter den 23 maj. Fram tills dess kommer lagerberedningen finnas tillgänglig parallellt med det nya godkända läkemedlet Melatonin AGB Pharma. Att de bägge finns tillgängliga parallellt möjliggör för vården att kunna ställa om med nya recept för läkemedlet Melatonin AGB Pharma, som funnits tillgänglig sedan 1 mars.

Angående subventionering

Lagerberedningen av Melatonin AGB kommer fram tills avregistreringen den 23 maj vara fortsatt subventionerad, men tillverkaren har uppgett att det finns risk för att brist på vissa styrkor kommer uppstå, på grund av att nuvarande lager inte räcker.

Angående eventuell subventionering av läkemedlet Melatonin AGB Pharma har företaget som marknadsför läkemedlet lämnat in en subventionsansökan till TLV. Ett beslut beräknas komma någon gång under våren, men ansökan avser endast subvention för behandling av barn mellan 6 och 17 år med adhd och sömnproblem.

Attention har fortsatt kontakt med tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i frågan bland annat genom inbokat möte. Vi kommer följa utvecklingen och det beslut som myndigheten väntas fatta under våren.