Sökresultat

Hittade 30 sidor med sökordet "OCD"

Anneli bloggar om OCD

Attention har fått många önskemål om texter som rör diagnosen OCD (tvångssyndrom). Vi har därför engagerat en bloggare som skriver om sitt liv med tvång. Hon heter Anneli Blomberg och har praktiserat på kansliets kommunikationsavdelning sedan några veckor tillbaka. – Många skäms över sina tvång och lider i tysthet. Det finns ingen anledning till det, säger Anneli. Anneli kommer att skriva två till fyra inlägg i månaden och belysa alla livssituat…

Nytt projekt – KBT via internet för barn och ungdomar med OCD

…tet, Internetpsykiatrienheten på Psykiatri Sydväst och Linköpings Universitet. Målsättningen med projektet är att öka tillgängligheten av behandling för barn och ungdomar med ångeststörningar. Mer information om BIP-OCD finns på BUP:s hemsida här Det finns också möjlighet anmäla sig som deltagare. Behandlingen är gratis och innefattar 12 veckors KBT-behandling via nätet KBT-program. Anmälan till BIP-OCD och information…

Remissvar på ”Friskare tänder till rimligare kostnader – även för personer med sjukdom och funktionshinder” (Ds 2010:42)

…personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Vi har tagit del av utredningen och vill framföra följande synpunkter på promemorian. Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har utredningen tagit sig an viktiga frågor. Tänderna är inte bara en förutsättning för människors välbefinnande och hälsa, det är också en fattigdomsmarkör som kan inneb…

Relaterade tillstånd

…ommer hos barn med Asperger, ADHD och utvecklingsstörning. Tvångssyndrom – OCD Tvångssyndrom, även kallat OCD (Obsessive Compulsive Disorder) är en vanlig funktionsnedsättning som drabbar minst två procent av befolkningen. Symtomen är tvångstankar och tvångshandlingar. Tvångstankar kan beskrivas som ihållande, inkräktande tankar och fantasier som ger upphov till ångest, oro eller äckelkänslor. Till exempel ”tänk om jag orsakar en brand” eller ”tän…

Tourettes syndrom

…ktionsnedsättningar. Det är vanligt att symptom på till exempel ADHD eller OCD visar sig först och att de drabbade även lider av dyslexi, ångest eller depression. Symtom på Tourette Symtomen på Tourettes syndrom visar sig vanligtvis kring sjuårsåldern, men kan debutera både tidigare och senare. Det brukar börja med tics i ansiktet såsom överdrivna blinkningar, ryckningar och grimaser som ofta flyttar sig till halsen, skuldrorna och överkroppen. An…

Remissvar på promemoria ”Grundskole- och gymnasieutbildning för elever med autism och autismliknande tillstånd vid Dammsdalskolan” (U2012/3838/S)

…personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Vi har tagit del av promemorian och vill framföra att vi stödjer förslaget. Dammsdalskolan bör få bedriva undervisning på grundskolenivå för elever med autism och autismliknande tillstånd även om eleverna inte har en utvecklingsstörning eller en jämställd begåvningsmässig funktionsnedsättning…

Tove vill synliggöra tjejer med ADHD

…utreddes och fick inte bara en diagnos utan tre. Adhd, bipolär sjukdom och OCD. Diagnoserna förklarade mycket Det är snart tio år sedan och Tove tycker inte att hennes bipolaritet eller tvång vållat henne så stora bekymmer de senaste åren. Hon har till exempel aldrig behövt äta litium. Däremot är hon tacksam för sin adhd-medicin som hon tar vid behov. Diagnoserna, framförallt adhd, gav en förklaring till varför. Och det var bra, tycker hon. Men de…

Så här! Få skolan att funka

Så här! Få skolan att funka handlar om att vara tonåring och ha NPF. Framförallt att hitta sitt eget sätt att klara skolan så bra som möjligt. Men också om vänskap, inspirerande personer och smarta prylar som kan göra det lite enklare att fokusera. Magasinet innehåller: Personliga berättelser Tips för läxor och lektioner Test: Vilka hjälpmedel hjälper? Testa dig själv: Vilken kompistyp är du? Skriften är framtagen i Arvsfondsprojektet Min skola s…

Körkortskoll – NPF för trafiklärare

Körkortskoll är till för dig som är trafiklärare och vill lära dig mer om hur man undervisar personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Du som pedagog har stor betydelse för våra medlemmars chans att ta körkort. Körkortskoll bygger på kunskap och erfarenheter från ämnesexperter, trafiklärare och annan personal på trafikskolor. Även personer med NPF har fått bidra med sina erfarenheter i form av en enkätundersökning och personlig…

Remissvar på departementspromemorian ”Barns rätt till vård och sociala insatser stärks” (Ds 2011:5)

…personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Vi har tagit del av promemorian och vill framföra följande synpunkter. Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har promemorian tagit sig an väldigt viktiga frågor. Barn i allmänhet – och barn med funktionshinder i synnerhet – har ett stort behov av att samhällets resurser kommer dem till del. So…

Remissvar på utredningen ”Sanktionsavgifter på trygghetsområdet” (SOU 2011:3)

…personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. 1. Sammanfattning Våra medlemmar är ofta användare av välfärdssystemen på grund av ohälsa och nedsatt arbetsförmåga. Vi är beroende av att systemen fungerar och har därmed ett stort intresse av att de inte missbrukas eller överutnyttjas. Vi känner inte igen bilden av ett medvetet överutnyttjan…

Synpunkter till socialstyrelsen ang psykologisk behandling

…tt den psykologiska behandlingen ska bli effektiv, det gäller särskilt vid OCD och specifika fobier. För att genomföra en beteendeanalys krävs kompetensen hos en legitimerad terapeut med beteendeterapetisk kompetens, steg 1 och vid medelsvår till svår problematik krävs handledning av en legitimerad terapeut med beteendeterapetisk kompetens, steg 2. Personer med autismspektrumproblematik har stort behov av en tydlig struktur och en god beskrivning…

Synpunkter på utredningen om det självsanerande medieetiska systemet

…personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Vi har tagit del av utredningen och vill framföra nedanstående synpunkter. Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har utredningen tagit sig an en fråga som är mycket viktig för förbundets medlemmar. Det är inte ovanligt att en misstänkt brottslings neuropsykiatriska diagnoser använts som ett sk…

Remissvar på delbetänkandet ”Patientlag” (SOU 2013:2)

…personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har utredningen tagit sig an viktiga frågor. Vi har tagit del av betänkandet och vill framföra nedanstående synpunkter. Sammanfattning I takt med att patientgruppen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har blivit större har också efterfrågan på vår…

Remissvar på promemorian ”Ökad trygghet och bättre ekonomiska villkor för personer med aktivitetsersättning som vill försöka arbeta eller studera” (S 2012/4640/SF)

…personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Vi har tagit del av promemorian och vill inledningsvis betona att frågan berör många av våra medlemmar och målgrupper. En stor andel av de som idag får aktivitetsersättning har något slags neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Samtidigt som samhället blir mer och mer specialiserat har skolan…