Familjelyftet

Huvudmålet för projektet Familjelyftet är att genomföra ett förändringsarbete som stärker föräldrar med egen NPF-diagnos i deras föräldraskap och att utveckla metoder för bra möten med socialtjänsten.

Annonser