Vi kämpar tillsammans för ett fungerande liv med NPF

Attention är ett förbund som sprider kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), påverkar beslutsfattare och erbjuder gemenskap.

Aktuellt

Attentions temavecka med fokus på rörelse & hälsa

Att få in rörelse och aktivitet som en naturlig del i livet är något många med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) upplever […]
Läs mer 

Debattartikel: Slopa inte finansieringen för att säkra likvärdigheten för elever med funktionsnedsättningar

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten har påbörjat dialoger med landets alla skolhuvudmän för att bidra till ökad kvalitet och likvärdighet för […]
Läs mer 

Attentions medverkan på Socionomdagarna

Projektet Ung dialog presenterades på årets Socionomdagar i föreläsningen ”Lyssna på mig!”. Röster från placerade barn och unga med NPF […]
Läs mer 

Kunskapsbrist om NPF inom socialt arbete: ”Viktigt att vi sprider vår kunskap”

Barn och vuxna med adhd och autism är kraftigt överrepresenterade bland de som på olika sätt behöver stöd och hjälp […]
Läs mer 
Mer aktuellt