Attention lämnar remissvar om spelmissbruk

Spelproblem är ett folkhälsoproblem i Sverige. Drygt två procent (ca 170 000) av den vuxna befolkningen är problemspelare, vilket innebär att man saknar kontroll över sitt spelande och att detta ger negativa konsekvenser i vardagen. Attentions medlemsgrupper är överrepresenterade bland dem som riskerar att hamna i spelmissbruk.

Attention har därför lScandinav_3M7Eämnat ett remissvar över Ds 2015:48 Förebyggande och behandling av spelmissbruk. I den föreslås att socialnämndens ansvar för att förebygga och motverka missbruk av substanser utvidgas till att även omfatta missbruk av spel om pengar.

– Förslaget välkomnas av oss i Attention, säger förbundsordförande Anki Sandberg. Spelberoende är ett ökande problem som skadar både individer och familjer.