Arkivet för Kategori: Remissvar

Svar på utredning som berör skola och förskola

Attention har tagit del av utredningen  “Uppföljning för utveckling – ett hållbart system för samlad kunskap om villkoren för barn […]
Läs mer 

 Attentions svar på ut ur utsatthet SOU: 2023:97 

 Riksförbundet Attention har tagit del av utredningens underlag och förslag. I utredningen framgår det som tydligt att personer med funktionsnedsättning […]
Läs mer 

Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften

Attentions har svarat på på remissen Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften- våldsutsatthet som behöver synliggöras SOU: 2023:98.  Riksförbundet Attention har […]
Läs mer 

Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus

Riksförbundet Attention har tagit del av utredningen SOU 2023:62 som har haft i uppdrag att föreslå hur en fortsatt restriktiv […]
Läs mer 

Svar på remissvar om barn och unga i samhällsvård

Attention har svarat på remissen Barn och unga i samhällsvård (SOU 2023:66) Sammanfattningsvis är Attention positiv till utredningens förslag och […]
Läs mer 

Betänkande om översyn av frihets­berövande påföljder för unga

Attention har svarat på betänkandet En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga (SOU 2023:44). Vi påpekade för det […]
Läs mer 

Attentions svar på Skolverkets föreskrifter och allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete i skolväsendet

Riksförbundet Attention har tagit del av föreskrifterna och konsekvensutredningen av Skolverkets förslag. Frågan om skolsituationen för elever med NPF är […]
Läs mer 

Remissvar gällande tvångsvård

I Utredningens slutbetänkande föreslås att en ny tvångsvårdslagstiftning ska utformas när det gäller personer med skadligt bruk eller beroende. Förslagen […]
Läs mer 

Remissvar på utredningen ”En uppväxt fri från våld”

Attention har lämnat en remiss på slutbetänkandet av utredningen ”en uppväxt fri från våld”. I utredningen har ungdomar från Attentions […]
Läs mer 

Remissvar på Skolverkets förslag på digitaliserings-strategi 2023-2027

Attentions största invändning till hela strategin är att den saknar funktionshinderperspektiv och att strategin inte är fristående läroformer. Attention lyfte […]
Läs mer