Arkivet för Kategori: Remissvar

Remissvar: Attention vill se skärpningar i skollagen

Den 30 juni har Attention skickat in ett remissyttrande på utredningen ”Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven, SOU 2021:11” […]
Läs mer 

Riksförbundet Attentions remissvar kring revidering av allmänna råden kring extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, 2019:1947

Mot bakgrund av Skolinspektionens rapport kring kvarstående brister gällande skolors arbete med särskilt stöd till elever med sådant behov samt […]
Läs mer 

Attentions remissvar på nya Socialtjänstlagen

Utredningen ”Hållbar socialtjänstlag – en ny socialtjänstlag” har varit ute på remiss och Attention har lämnat synpunkter på förslagen. Vi […]
Läs mer 

Rätt hjälp till elever med särskilda behov

Elevens behov i fokus vid insatser och stöd, kunskap och kompetens hos de som arbetar närmast eleverna och flexibilitet i […]
Läs mer 

Attentions remissvar på förslaget om ”Översyn av yrket personlig assistans – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor” S2020/00202/SOF

Riksförbundet Attention har tagit del av remissversionen ”Översyn av yrket personlig assistans – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor”. […]
Läs mer 

Attentions remissvar på förslaget om ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter i lärarutbildningarna

Riksförbundet Attention har tagit del av Utbildningsdepartementets förslag ”Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna”. Vi […]
Läs mer 

Det biologiska perspektivet måste in i kunskapsstöd om normbrytande beteende

Många lagöverträdare har sannolikt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). För att deras beteende ska kunna påverkas på ett sätt som gör skillnad, […]
Läs mer 

Säkra att kunskapskraven inte utestänger elever från att klara skolan

Attentions remissvar avseende ”förslag till ändringar i kursplaner, kunskapskrav och ämnesplaner” understryker att även om Skolverkets föreslagna ändringar för grundskolan […]
Läs mer 

Viktigt med insatser för unga vuxna med NPF

– Det finns många med funktionsnedsättning bland 16-24-åringar som varken arbetar eller studerar. Men samverkan kring dessa ungdomar och deras familjer […]
Läs mer 

Remissvar SOU 2018:11 – Om ungdomar som varken arbetar eller studerar

Stockholm den 17 december 2018 till Utbildningsdepartementet 103 30 Stockholm Diarienummer: U2018/01831/UF Attentions remissvar över ”Vårt gemensamma ansvar – för […]
Läs mer