Funktionsrätts-perspektiv saknas i skolkommissionens utredning

Attention har lämnat remissvar på skolkommissionens utredning “Samling för skolan. Nationell
strategi för kunskap och likvärdighet”.Mattteuträkning på en grön tavla

Vi tycker att flera av förslagen är bra, men saknar i stort funktionsrätts-perspektivet. Det är anmärkningsvärt tycker Attention, som anser att skolkommissionen i större utsträckning borde ha haft fokus på de grupper som möter svårigheter i skolan och som inte klarar målen. Bland de elever som inte når kunskapskraven för grundskolans ämnen finns en överrepresentation av elever med funktionsnedsättning.

– Vi vill att de elever vi representerar ska få de bästa förutsättningarna, men det kräver att insatserna för dessa analyseras och utvärderas. Då behöver det stå klart att skolans huvudmän ska följa upp skolsituationen för elever med funktionsnedsättning  Vi vet också att personer med funktionsnedsättning har en lägre sysselsättningsgrad och löper högre risk att hamna i psykisk ohälsa som följd, säger Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman på Riksförbundet Attention.

Läs hela remissvaret här>