Högskolan föreslås främja ett brett deltagande i högskoleutbildning

Utbildningsdepartementet föreslår i en promemoria ändringar i högskolelagen som innebär att högskolan aktivt ska ”främja ett brett deltagande” i utbildningen. Det innefattar både rekryteringsfrämjande åtgärder men också åtgärder som att ge de antagna studenterna ett bra mottagande och stöd under hela utbildningen.

Förslaget innebär att regleringen i högskolelagen anpassas till hur många universitet och högskolor i praktiken redan arbetar.

Attention har tillstyrkt förslaget. Men vi har också påtalat att vi också ser behov av att bestämmelser inom socialförsäkringen ses över för att bredda rekryteringen bland personer med funktionsnedsättnings och förbättra deras möjligheter att studera inom högskolan.

– Reglerna kring aktivitets- och sjukersättningen är idag alltför stelbenta. De verkar många gånger hämmande för människors möjligheter att utvecklas och komma ur ett bidragsberoende, istället för tvärtom, säger Annica Nilsson, intressepolitiskt ombudsman på Attention.

Läs Attentions remissvar här

Promemorian ”Brett deltagande i högskoleutbildning” kan läsas här”