Idag startar Attentions nationella kampanj “Kämpa inte ensam”

Nu drar Attentions nationella kampanj på temat Kämpa inte ensam igång! Kampanjen pågår den 23-29 september och runtom i hela landet pågår aktiviteter i Attentions lokalföreningar.

Kämpa inte ensam

Att leva med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) innebär ofta en känsla av utanförskap. Ensamhet. Att vara missförstådd och kämpa mot fördomar helt själv. Fightas för sina eller sina anhörigas rättigheter fast orken knappt finns. Men att det är så vanligt att känna så, betyder egentligen bara en sak: Vi är många.

Attentions mål har alltid varit att samla oss. Ena våra röster till en röst. En röst som talar till de som bestämmer och informerar de som möter oss om vad vi behöver. Ju fler vi är desto kraftfullare blir vår röst och ju starkare blir vår gemenskap.

Syftet med kampanjen

Syftet med kampanjen är att uppmärksamma Attention och lyfta våra frågor. Med fler medlemmar kan vi tillsammans bli ännu bättre på att kämpa för en bättre livssituation för personer med NPF och deras anhöriga.

#kämpainteensam

Har du frågor om kampanjen? Hör av dig till kampanj@attention.se

Läs mer om kampanjen >>