Säkra att kunskapskraven inte utestänger elever från att klara skolan

Attentions remissvar avseende “förslag till ändringar i kursplaner, kunskapskrav och ämnesplaner” understryker att även om Skolverkets föreslagna ändringar för grundskolan är ett steg i rätt riktning, så måste Skolverket säkra att kunskapskraven inte utestänger elever från att klara skolan.

Vi är positiva till att kunskapskraven blir mindre detaljerade och att texterna redigerats ner till innehåll och omfång. Vi är också positiva till att värdeorden begränsats. Men fortfarande ställs det krav på förmågor som elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ha svårt med.

Att se till att även elever med kognitiva svårigheter har en chans att klara kunskapskraven är en mycket viktig uppgift ur ett individ- och skolperspektiv, men också ur ett samhällsperspektiv.

Läs remissvaret i sin helhet här >>