Attention välkomnar SPSM:s satsning på uppsökande verksamhet

Specialpedagogiska skolmyndigheten startar 16 nya samverkanskontor under våren 2020. Kontoren innebär ett mer uppsökande arbetssätt än tidigare för att nå de skolor som mest behöver stöd.

– SPSM ska ändra sitt arbetssätt och satsa mer på uppsökande verksamhet, ett mycket välkommet besked till oss inom Attention, säger förbundsordförande Anki Sandberg. Vi noterar också att myndighetens generaldirektör Fredrik Malmberg precis som vi ser bristen på statistik och tillräckliga åtgärder när det gäller problematisk skolfrånvaro som ett viktigt förbättringsområde.

Läs mer om SPSM:s uppsökande verksamhet här