Jacqueline Treschow

Hemmasittande i karantänens tidevarv

Världen sitter i karantän och alla blir smått prilliga av isoleringen. Det utbyts tips och pepp om hur man ska stå ut med en tillvaro med få sociala relationer, en...

Elever med NPF också en riskgrupp

Stängningen av gymnasier och högskolor och omställningen till distansundervisning, riskerar att drabba många med NPF som behöver stöd och anpassningar för att klara av sina studier. Attention har skrivit både...

Attention om Coronapandemin

Attention känner precis som andra samhällsaktörer ett ansvar att bidra till att bromsa spridningen av coronaviruset. Vi gör allt vi kan för att agera ansvarsfullt och skydda personer i riskgrupper...

Regeringen ska se över LSS-reglerna

Regeringen ska se över reglerna och klargöra rättsläget för boende med särskild service enligt LSS. Syftet med översynen är att den enskilde inte ska drabbas av merkostnader för sitt boende...

Regeringen vill att hemmasittare ska få distansutbildning

Regeringen vill ändra skollagen så att så kallade hemmasittare ska kunna få distansundervisning. Utbildningsminister Anna Ekström (S) ser distansundervisningen som en brygga tillbaka till skolan. -Bra att möjligheten till distansundervisning...

Kunskapen om flickor och kvinnor med NPF måste öka

Flickor och kvinnor med NPF upptäcks senare och har svårare att få rätt hjälp. Detta har ett högt pris – både för individ och samhälle. Nu på söndag är det...

Professionsprogram måste innehålla kunskap om funktionsnedsättningar

Riksförbundet Attention har tillsammans med Funktionsrätt Sverige och flera andra organisationer skickat en skrivelse till utbildningsdepartementet angående de planerade professionsprogram för lärare och rektorer. Vi välkomnar det nationella planerade professionsprogram...

Lotta Borg Skoglunds nya bok “Adhd – från duktig flicka till utbränd kvinna”

Attentions kunskapsrådsmedlem – Lotta Borg Skoglund som är överläkare, forskare och en av grundarna till SMART Psykiatri släpper nu boken “Adhd – från duktig flicka till utbränd kvinna”. Lotta Borg Skoglund...

Attentions remissvar på förslaget om ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter i lärarutbildningarna

Riksförbundet Attention har tagit del av Utbildningsdepartementets förslag ”Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna”. Vi gläder oss åt att Utbildningsdepartementet nu föreslår att kunskap om...

Lotta Borg Skoglund föreläser på NPF-forum

  NPF-forum 2020 är årets viktigaste mötesplats inom NPF för yrkesverksamma, anhöriga och personer med egen funktionsnedsättning. Det kommer vara två kunskapsrika konferensdagar med de mest aktuella föreläsarna och utställarna...

Kraftsamling för bättre stöd vid NPF: ”Vi gör allt vi kan”

I april är det åter dags för Riksförbundet Attention att anordna konferensen NPF-forum. Då samlas föräldrar, forskare och experter för att diskutera hur man kan hjälpa barn, unga och vuxna...

Enkät som vänder sig till dig som arbetar inom socialtjänsten

Riksförbundet Attentions arvsfondsprojekt Familjelyftet syftar till att utveckla nya metoder för socialtjänsten vid deras möten med familjer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Nu går projektet ut med en enkät som vänder...

Attentions frukostseminarium om skolfrånvaro

Under Attentions uppmärksammade frukostseminarium om skolfrånvaro presenterades resultaten från vår nya brännande enkätrapport om skolfrånvaro. Därefter utspelades en engagerad paneldebatt med berörda aktörer från SPSM, Skolinspektionen, SKR och KIND. Under...

Attentions paneldebatt om skolfrånvaro livesänds

Det stora intresset av Riksförbundet Attentions frukostseminarium om skolfrånvaro har härlett till att Attention har valt att livesända seminariet.  Torsdag den 30 januari arrangerar Riksförbundet Attention ett frukostseminarium med en...

Attention välkomnar regeringens förslag om ökad kompetens om NPF i lärarutbildningen

Regeringen lägger fram förslag om ökad kompetens om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i lärarutbildningarna. För att bättre kunna möta behoven hos barn och elever med NPF föreslås förändrade krav i förskollärar-,...