Arkivet för Författare: Jacqueline Treschow

Unik utbildning om NPF för HVB

Marie Hjalmarsson, är platsansvarig på en enhet på Insikten HVB och brinner för att arbeta så att placerade barn och […]
Läs mer 

Ungdomar från Attention träffar socialtjänstministern

Ungdomar från Attentions arvsfondsprojekt Ung dialog har träffat socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall för att berätta om deras erfarenheter av att […]
Läs mer 

Attention träffade socialtjänstministern

Den 16 mars fick ungdomar från Attention, Barnrättsbyrån och Maskrosbarn möjlighet att berätta för socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall och utredningen Barns […]
Läs mer 

Attention föreläser för socionomstudenter

Attentions projekt Ung dialog har blivit en återkommande punkt i socionomprogrammet på Södertörns högskola. Föreläsningen om barn med adhd och autism inom samhällsvården […]
Läs mer 

Familjehem som är barnens hjältar

Attentions projekt Ung dialog vill uppmärksamma alla fantastiska familjehem genom att lyfta goda exempel från projektet. Möt familjehemsföräldrarna Angelica, Gunnar […]
Läs mer 

Ny rapport till utredningen “En uppväxt fri från våld”

Attentions arvsfondsprojekt Ung dialog har bistått den statliga utredningen ”En uppväxt fri från våld” (A 2021:02) med rapporten “Bry dig!” […]
Läs mer 

Ny webbutbildning för familjehem

Riksförbundet Attentions projekt Ung dialog lanserar webbutbildning för familjehem som tar emot barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Att […]
Läs mer 

Studiecirkel för familjehem

 Välkommen till en pilot-studiecirkel för dig som är familjehem till en tonåring med adhd, AST, Tourettes syndrom och/eller språkstörning. Studiecirkeln […]
Läs mer 

Webbinarium om de nationella riktlinjerna för adhd och autism

Vad innebär de ny nationella riktlinjerna för adhd och autism? Ta del av Riksförbundet Atttention och Autism Sveriges webbinarium om […]
Läs mer 

Kunskapsbrist om NPF inom socialt arbete: ”Viktigt att vi sprider vår kunskap”

Barn och vuxna med adhd och autism är kraftigt överrepresenterade bland de som på olika sätt behöver stöd och hjälp […]
Läs mer