Enkät som vänder sig till dig som arbetar inom socialtjänsten

Riksförbundet Attentions arvsfondsprojekt Familjelyftet syftar till att utveckla nya metoder för socialtjänsten vid deras möten med familjer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Nu går projektet ut med en enkät som vänder sig till dig som arbetar inom socialtjänsten för att ta del av dina erfarenheter.

Familjelyftet är ett treårigt projekt som syftar till att genomföra ett förändringsarbete i mötet mellan socialtjänsten och familjer med NPF. Projektet befinner sig nu inne på sitt andra år, med fokus på att samla in erfarenheter från socialtjänstpersonal. Enkäten vänder sig därför till dig som arbetar inom socialtjänsten.

När du deltar i enkäten hjälper du Attention att genomföra ett förändringsarbete. Du svarar anonymt och resultatet från enkäten kommer analyseras och presenteras i projektets delrapport 2, samt användas som underlag för framtagandet av ett metodmaterial. Enkäten kommer finnas tillgänglig fram till den 7 februari och tar ca 10 – 15 minuter att besvara.

SVARA PÅ ENKÄTEN HÄR>>

Har du några frågor är du välkommen att mejla till: Elisabeth.gunnars@attention.se