Enkät om coronavirusets påverkan på Attentions medlemmar

Riksförbundet Attention vill kartlägga hur våra medlemmar påverkas av Coronaviruset/Covid-19.

Vi önskar att ni svarar på vår enkät om coronaviruset, då vi vill veta mer om hur ni har påverkats av den rådande situationen.

Resultaten kommer att användas i vårt påverkansarbete för att skapa förändring. Det kommer att presenteras i debattartiklar, sociala medier, i Attentions medlemstidning, i skrivelser, på konferenser, möten och på vår hemsida.

Alla svar hanteras anonymt och dina svar kommer inte att lämnas ut. Enkäten tar ca 3-5 minuter att genomföra.

Sista svarsdag är söndagen den 5 april.

Klicka här för att komma till enkäten

Stort tack för din medverkan!