Distansskola slår mot redan utsatta

Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention har blivit intervjuad av tidningen ETC om hur distansundervisning slår hår mot redan utsatta.

Runt om i landet tvingas gymnasie- och högstadieelever att studera hemifrån till följd av coronapandemin – något som slår olika mot olika elevgrupper. Vissa elever kämpar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som adhd eller Aspergers syndrom, och har inte alls samma individuella förutsättningar att klara av att studera på egen hand hemifrån.

I intervju artikeln får man läsa om hur Linnea, 13 år, med adhd, förlorade sin specialpedagog när coronapandemin slog till. ”Skolan försöker lägga över ansvaret på mig”, säger mamma Karin.

Många lämnas utan stöd

Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention, intygar att Linnea är långt ifrån ensam om att ha lämnats utan de stödinsatser från skolan som hon har rätt till och har blivit beviljad.

– Det är många som hör av sig till oss nu och är oroliga. Man säger att man har kämpat länge för att bygga upp struktur och rutiner för sina barn, för att få skolgången att fungera – och så tycker man att allt rasar och blir till kaos nu. Men barnens rätt till extra stödinsatser upphör inte till följd av en viruspandemi, säger Anki Sandberg till ETC. Att hemundervisningen innebär att ansvaret för barnens skolresultat flyttas över på vårdnadshavarna är helt orimligt.

– De allra flesta föräldrar är inte alls rustade för det.

Ansvaret ligger på skolan

Och Anki Sandberg får medhåll från Ulrika Lundqvist, enhetschef på Skolverket:

– Det är en jätteviktig poäng! Ansvaret för elevernas undervisning ligger fortsatt på skolan, inte på föräldrarna. Regeringen har beslutat om att det tillfälligt är distansundervisning som gäller för gymnasieskolorna, samt att möjligheten även finns på högstadiet. Rätten till särskilt stöd gäller dock även om undervisningen sker på distans.

Detta innebär att de elever som är i behov av särskilt stöd fortsatt ska få det och att skolan måste försäkra sig om att deras behov i så stor utsträckning som möjligt tillgodoses.

Artikeln är publicerad i ETC av Jörgen Lund

Läs hela intervjun i ETC>>