Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

Uppdrag Psykisk hälsa har tagit fram en stödlista för psykisk hälsa i kristider med samlad information, råd och tips, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Barn 0-12 år

Alla barn är individer, de påverkas på olika sätt. De kan vara oroliga att de själva eller någon i familjen ska bli sjuka, att inte få gå till skolan eller fritidsaktiviteter, eller att inte få träffa kompisarna. Det är viktigt att ge barnen trygghet, uppmärksamhet och att lyssna närvarande när barnet vill prata.

Råd och stöd för barn och föräldrar

Ungdomar 12-25 år

Här finns resurser och information som både föräldrar och ungdomar kan ha nytta av. Ungdomar behöver en trygg grund i hemmet och i sin egen familj, men har också ofta frågor och funderingar som de vill dela med andra ungdomar, eller med någon vuxen utanför familjen.

Råd och stöd för ungdomar och föräldrar

Vuxna

Den som är vuxen behöver ta ansvar för sin egen återhämtning och hälsa, förutom att behöva hantera oro och osäkerhet i familjen, på arbetsplatsen, bland vänner, släktingar och grannar. Som vuxen kan man uppleva att det är svårt att räcka till, och glömma den egna hälsan. Här finns råd och länkar anpassade för vuxna.

Råd och stöd för vuxna i arbetsför ålder

Äldre

Många äldre är utsatta för större hälsorisker för närvarande, liksom deras jämnåriga släktingar och vänner. Ofta saknas den gemenskap som en arbetsplats kan ge, och under rådande omständigheter finns det stora begränsningar för det sociala umgänget. Äldre löper större risk att bli isolerade. Här finns information och resurser som är anpassade för äldre och deras anhöriga.

Råd och stöd för äldre

Exempel som rör kommuner och regioner

Kommuner och regioner ställer om för att kunna främja, förebygga och ge stödinsatser för psykisk hälsa i kristider. Det finns många exempel på arbetssätt och lösningar runt om i landet som kan spridas till andra. På dessa sidor finns sådana exempel samlade för kommuner och regioner att ta del av. Där finns även länkar till resurser och material att ta del av.

Sidorna innehåller dels exempel på hur olika verksamheter i landet har ställt om för att stödja invånares psykiska hälsa i kristid, dels exempel på hur kommuner och regioner arbetar för att stödja sina egna medarbetares psykiska hälsa i rådande situation.

Exempel som rör kommuner
Exempel som rör regioner

Generella råd och information från myndigheter

Informationen på stödlistan tas fram av SKR i samarbete med Folkhälsomyndigheten, 1177 Vårdguiden, Mind, Röda Korset, Rädda Barnen och många andra samverkande organisationer. Läs mer om detta samarbete här: Öppen samordning för psykisk hälsa i kristid 

Kontakta kraftsamlingpsykiskhalsa@skr.se om du har tips på stöd eller vill delta i den öppna samordningen

SE STÖDLISTA HÄR >>