Forskningsstudie visar att skolor ratar barn med adhd

Ett nytt fältexperiment visar att barn med adhd väljs bort när föräldrar kontaktar svenska skolor och frågar om möjligheterna att få plats i den obligatoriska förskolan för sexåriga barn. 

En ny forskningsundersökning som genomförts vid Linnéuniversitetet och Linköpings universitet visar att barn med adhd väljs bort när de söker information om plats i förskoleklassen. Studien visar att 53 procent av barnen utan diagnos får svar att de var välkomna att besöka förskolan. Bland barn med adhd fick enbart 33 procent samma svar när deras föräldrar kontaktade en skola som drivs av en privat utförare. Studiens resultat visar att diskrimineringen är mest påtaglig i skolor som drivs av privata utförare och främst drabbar den barn med diagnosen adhd, men diskriminering förekommer även i kommunala skolor, exempelvis mot flickor med adhd.

– Att sortera bort barn med diagnoser är ren och skär diskriminering, säger Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention om studiens utfall. Det är helt oacceptabelt och strider mot skollagen. Vi är förvånande att detta tillåts pågå år från år utan att skolledningar och politikerna reagerar.

Att barn med funktionsnedsättning väljs bort när deras föräldrar tar kontakt med skolor riskerar att få konsekvenser för dessa barns möjligheter på arbetsmarknaden längre fram i livet. Forskning har exempelvis visat att barn som genomgår förskolan har högre sannolikhet att utbilda sig vidare senare i livet.

Det saknas idag kunskap och forskning kring huruvida barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning diskrimineras i skolan. Attentions förhoppning är att denna studie stimulera till mer forskning kring situationen för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i den svenska skolan.

Läs forskningsstudie “Do Swedish Schools Discriminate against Children with Disabilities?” här>>

Läs debattartikel “Skolor ratar barn med adhd och diabetes” i SVD här>>