SVT Reportage: Föräldrar till barn med funktionsnedsättningar utan bidrag

Långa väntetider hos Försäkringskassan gör att runt tio tusen föräldrar till barn som har funktionsnedsättningar nu står helt utan vårdbidrag. Förra året gjordes reglerna om och föräldrarna har nu drabbats av ett bidragsglapp, visar statistik som SVT Nyheter har begärt ut.

Föräldrar som vårdar barn som har funktionsnedsättningar eller långvariga sjukdomar kan få bidrag från Försäkringskassan. Men den 1 januari 2019 genomfördes en reform där vårdbidraget ersattes av omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning – nu måste föräldrarna söka om sina bidrag på nytt.

Drygt 37 000 föräldrar står nu i kö för det nya omvårdnadsbidraget. En del av dem har fortfarande utbetalningar från det gamla vårdbidraget eftersom deras bidragsperiod inte är slut än, och andra söker bidragen för första gången.

Har hamnat i ett ”glapp”

Men det finns en stor grupp föräldrar som hade vårdbidrag innan reformen men som nu har hamnat i ett glapp i väntan på att deras nya ansökningar ska behandlas. Det handlar om totalt 10 120 föräldrar, som nu inte får något av bidragen, visar siffror som Försäkringskassan tagit fram på uppdrag av SVT.

Många har också väntat länge. I samtliga län finns föräldrar som har väntat i över ett år.

– Jag tycker att det är något av en skandal, säger Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention, en organisation för personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras anhöriga, och där många medlemmar har vårdbidrag.

Kritisk till reformen

Just nu bereds ett lagförslag om att tillfälligt förlänga utbetalningarna av det gamla vårdbidraget för att undvika glapp mellan utbetalningarna. Anki Sandberg välkomnar förslaget men menar att det inte löser hela problematiken.

– Det hjälper ju inte den som för första gången söker om ett omvårdnadsbidrag, säger hon.

Se SVT:s reporter Elin Schwartz förklara statistiken och hör Anki Sandberg berätta om varför hon menar att föräldrarna lämnas i sticket.

Reportaget är publicerad av SVT Nyheter Halland

Läs artikel här>>