Höstens arbete med flickor & kvinnor med NPF

STORT TACK

Till alla er som svarade på enkäten om flickor/kvinnor, NPF och samsjuklighet. Vi har sammanställt svaren och i augusti kommer en rapport att publiceras.

Kort sammanfattat visar resultatet av enkäten att en stor andel av er som svarat har psykisk ohälsa. Dels på grund av de utmaningar som NPF medför, men främst på grund av bristande förståelse, stöd och anpassningar från samhället. Dessutom har en stor andel fått möjlighet till utredning alldeles för sent.

Det ni önskar är:

  • Att bli tagna på allvar
  • Få ökad förståelse, bättre stöd och rätt anpassningar från samhället
  • Förbättrad samsyn och samarbete mellan yrkesverksamma
  • Ökad kunskap om flickor och kvinnor med NPF samt uppmärksamma hur symptomen kan skilja sig från NPF hos pojkar/män

Under hösten kommer vi att fortsätta arbetet genom att sprida kunskap och debatt i ämnet.

Ta hand om er nu och ha en skön sommar!