Som medlem i Attention kan du teckna förmånliga försäkringar hos Unik försäkring för bland annat ditt boende, dina fordon och olycksfall för dig och dina familjemedlemmar. Ansvarsförsäkringen täcker även skador för egenvård i hemmet. Rättsskyddet täcker överklagande för ärenden mot Försäkringskassan gällande avslag för sjukskrivning.