Målet med projektet  är att öka de egna möjligheterna till en god hälsa, delaktighet och inflytande i samhället för äldre med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Genom projektet vill vi bidra till att motverka diskriminering och utveckla verktyg som fungerar utifrån ett äldreperspektiv. Projektet ska genomföras i nära samarbete med de aktuella målgrupperna och samarbetspartners som möter dem i föreningsliv, socialtjänst eller i vården.

Kontaktuppgifter projektledare Äldrelyftet

Projektledare Äldrelyftet Annika von Schmalensée
epost: annika.schmalensee@attention.se
Tfln: 076-697 72 15

Tänk om – kunskapsmaterial om äldre med adhd och autism

Det är inte alltid vi ser på utsidan vad som sker på insidan. Vi alla har en historia och det är våra egna upplevelser från livet som formar oss. Vi behöver tänka om. Se bakom fasaden och berättelsen bakom människans beteende och mående. Först då kan vi fråga, lyssna och agera medmänskligt utifrån individens behov fullt ut. Ge hopp om försoning och framtid. 

På Attentions nya webbsida finns kunskapsmaterial för dig som är äldre eller möter äldre med adhd och autism i ditt arbete.

Tidning om äldre med NPF

Attentions projekt Äldrelyftet är nu inne på sitt tredje och sista projektår. För att runda av projektet har vi samlat personliga berättelser, artiklar om vikten av gemenskap och samhörighet och intervjuer med proffessionen i en tidning. 

Läs och ladda ner tidningen här

Enkätrapport med 467 röster från äldre med NPF-problematik

Äldre med NPF har levt med en problematik som påverkat deras möjligheter till goda relationer, fungerande studier och arbetsliv, psykiskt välmående och ekonomisk stabilitet. I rapporten ”Äntligen förstår jag varför hela livet varit kaos – röster om NPF och åldrande” berättar de äldre själva om sina erfarenheter från livet med NPF.

Läs rapporten i sin helhet

Läs en lättläst variant av rapporten

Se sammanfattande film om rapporten


Tänkvärt när du möter äldre med NPF

En sammanfattning vad äldre med NPF önskar i möten med vården, arbetslivet, myndigheter och i det privata.

Ladda ner sammanfattningen.


 Julfrukost med fokus på äldres psykiska (o)hälsa

Under den här digitala frukosten får du träffa två ambassadörer som berättar om sina egna erfarenheter. Du får också träffa Johnny Pellas, Leg. psykolog, specialist i neuropsykologi och Amelia Adamo, chefredaktör och debattör, som berättar om Ensamhetskommissionens arbete för äldre i Sverige. Morgonens moderatorer är Katarina Lindblad, Hjärnkoll och Annika von Schmalensée, Attention.

Berättelser om äldre med NPF

En film om Janice som känt att hon alltid behöver jobba dubbelt så hårt

En film om Mark som fick sin adhd-diagnos sent i livet

En film om mamma och son som båda har NPF

Filmen om Micke som fick självinsikt via sin adhd-diagnos

Boendestödjaren gör livet enklare

Monica Lemner, 62 år, var 52 när hon fick diagnosen adhd. Det första hon gjorde när diagnosbeskedet kom var att be om hjälp med all den stress hon upplevde. Som ensamstående mamma till en dotter med adhd, autism och epilepsi fanns lite utrymme för den egna svårigheten att hålla ihop hemmet. Boendestödjaren Marie blev en viktig del när det kom till att förenkla livet.

Läs artikeln om Monica.

“Vad ska du gamla människa med en adhd-diagnos till?”

Ella Kärrfelt, 75, är en av flera äldre som har hört av sig till Attentions projekt Äldrelyftet. Hon vill dela sin historia om ett liv som präglats av vissa svårigheter som hon nu vill ha förklaring till. Men vården sätter emot och anser att det inte finns anledning att utreda henne för adhd.

Läs artikeln om Ella

Niklas hittade rätt till slut

Niklas Ristarp fyller sextio nästa år men ser betydligt yngre ut. Alla år med alkohol, knark och hemlöshet har inte satt spår i hans yttre. Nu är han visserligen drogfri sedan tolv år och lever ett sundare liv. Vändningen kom i samband med en lång sjukhusvistelse och en adhd-diagnos.

Läs artikeln om Niklas

Samtal med proffessionen om äldre och NPF

Bakom beroendet – Riskbruk och beroende hos äldre

I den här filmen pratar vi både med professionen och en person med egen erfarenhet om beroende och riskbruk hos äldre med adhd.

Se kortare trailer.

Samtal kring fysisk aktivitet hela livet för ökat välmående

Ta del av kunskap, tips och erfarenhet från Kenny Kvarnström, Attention Huddinge, Jill Taube, psykiatriker och Regina Hedström, Korpen, med fokus på äldre med NPF.

Samtal med psykologen Taina Lehtonen

I den här filmen pratar neuropsykologen Taina Lehtonen om hur det kan vara att åldras med NPF och vikten av att vård och omsorg ger rätt behandling till de äldre.

Forskaren Lisa Thorell om äldre och NPF

I den här filmen får vi träffa Lisa Thorell som är forskare på Karolinska Institutet. Thorell har i sin forskning fokuserat på adhd och hela livsspannet. Hon betonar hur lite forskning som hittills bedrivits på äldre och att mörkertalet för äldre med NPF är oerhört stort. 

Äldrelyftets ambassadör Kajsa Edman samtalar med psykiatrikern Olle Hollertz

Ett samtal mellan Äldrelyftets Kajsa Edman och psykiatrikern Olle Hollertz om att åldras med NPF och upptäcka sin diagnos sent i livet.


Vill du leda skrivarkurs för äldre personer med NPF?  

Många har önskat ett forum där de kan få skriva sin livsberättelse. Äldrelyftet har därför valt att under 2023 starta upp en kurs för personer i lokalföreningarna som i sin tur vill leda kurser i läkande skrivande. 

Prestation och skrivregler lämnas åt sidan. Du skriver för dig själv, ingen annan. Efter kursen ger du skrivandet till andra, i rollen som vägledare. Du genomgår samma skrivövningar som du själv kommer att vägleda. Läkande skrivandet är ett verktyg för känslohantering och självomsorg, som för många ger känslan av återupprättelse och försoning.

Är du intresserad och vill veta mer?
Kontakta: caroline@textformedlingen.se

Äldrelyftet medverkar i podden “Kafferast i kunskapsfabriken”

I den här podden från NSPH berättar Ella och Kajsa om hur det är att sent i livet upptäcka att man levt med adhd.

Lyssna på podden

Webbinarium NKA: Äldre närstående och anhöriga med NPF

Ett webbinarium där Äldrelyftet medverkade och berättade hur det är att få NPF-diagnos sent i livet.

Titta på webbinariet.

Beställ Äldrelyftets bok!

I boken Livsberättelser om adhd och autism berättar tretton personer hur det är att få en NPF-diagnos på äldre dar. Deras berättelser följs upp av experterna Lotta Borg Skoglund, Susanne Rolfner Suvanto, Taina Lehtonen och Magnus Werner. 

 Boken vänder sig till dig med egen NPF-diagnos, till dig med misstanke om egen diagnos, till närstående och till dig som möter äldre med npf i ditt yrkesliv. 

Beställ boken här!

Läs mer om boken i produktbladet från förlaget

Läs ett smakprov ur boken

Psst…Livsberättelser om adhd och autism finns även som ljudbok. Du hittar den på vanliga ljudboksappar.

BONUSMATERIAL SOM TILLHÖR BOKEN

Evas dagbok

När Eva var 58 år påbörjade hon en NPF-utredning. Resan hon går igenom under utredningen sätter hon ord på via sin dagbok.

Läs Evas dagbok.

Krönika: Mer medmänsklighet gör framtiden bättre

Läs krönikan med kopplingar till filmen Forrest Gump som Peter Sandberg, Utredare och generalist på SKPF Pensionärerna skrivit.

Läs Peters krönika

 ”Alla dessa planer – är det att ha en helhetssyn?”

En intervju med Annika Angerfelt som är förbundschef för Samordningsförbundet Stockholms stad

Läs Annikas artikel