Målet med projektet  är att öka de egna möjligheterna till en god hälsa, delaktighet och inflytande i samhället för äldre med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Genom projektet vill vi bidra till att motverka diskriminering och utveckla verktyg som fungerar utifrån ett äldreperspektiv. Projektet ska genomföras i nära samarbete med de aktuella målgrupperna och samarbetspartners som möter dem i föreningsliv, socialtjänst eller i vården.

Enkätrapport med 467 röster från äldre med NPF-problematik

Äldre med NPF har levt med en problematik som påverkat deras möjligheter till goda relationer, fungerande studier och arbetsliv, psykiskt välmående och ekonomisk stabilitet. I rapporten ”Äntligen förstår jag varför hela livet varit kaos – röster om NPF och åldrande” berättar de äldre själva om sina erfarenheter från livet med NPF.

Läs rapporten i sin helhet

Läs en lättläst variant av rapporten

Se sammanfattande film om rapporten


Tänkvärt när du möter äldre med NPF

En sammanfattning vad äldre med NPF önskar i möten med vården, arbetslivet, myndigheter och i det privata.

Ladda ner sammanfattningen.


Äldrelyftets ambassadör Kajsa Edman samtalar med psykiatrikern Olle Hollertz

Berättelser om äldre med NPF

En film om Janice som känt att hon alltid behöver jobba dubbelt så hårt

En film om Mark som fick sin adhd-diagnos sent i livet

En film om mamma och son som båda har NPF

Filmen om Micke som fick självinsikt via sin adhd-diagnos

Boendestödjaren gör livet enklare

Monica Lemner, 62 år, var 52 när hon fick diagnosen adhd. Det första hon gjorde när diagnosbeskedet kom var att be om hjälp med all den stress hon upplevde. Som ensamstående mamma till en dotter med adhd, autism och epilepsi fanns lite utrymme för den egna svårigheten att hålla ihop hemmet. Boendestödjaren Marie blev en viktig del när det kom till att förenkla livet.

Läs artikeln om Monica.

“Vad ska du gamla människa med en adhd-diagnos till?”

Ella Kärrfelt, 75, är en av flera äldre som har hört av sig till Attentions projekt Äldrelyftet. Hon vill dela sin historia om ett liv som präglats av vissa svårigheter som hon nu vill ha förklaring till. Men vården sätter emot och anser att det inte finns anledning att utreda henne för adhd.

Läs artikeln om Ella

Niklas hittade rätt till slut

Niklas Ristarp fyller sextio nästa år men ser betydligt yngre ut. Alla år med alkohol, knark och hemlöshet har inte satt spår i hans yttre. Nu är han visserligen drogfri sedan tolv år och lever ett sundare liv. Vändningen kom i samband med en lång sjukhusvistelse och en adhd-diagnos.

Läs artikeln om Niklas

Diskussion om att ha NPF och vara äldre

Forskaren Lisa Thorell om äldre och NPF

I den här filmen får vi träffa Lisa Thorell som är forskare på Karolinska Institutet. Thorell har i sin forskning fokuserat på adhd och hela livsspannet. Hon betonar hur lite forskning som hittills bedrivits på äldre och att mörkertalet för äldre med NPF är oerhört stort. 


Beställ Äldrelyftets bok!

I boken Livsberättelser om adhd och autism berättar tretton personer hur det är att få en NPF-diagnos på äldre dar. Deras berättelser följs upp av experterna Lotta Borg Skoglund, Susanne Rolfner Suvanto, Taina Lehtonen och Magnus Werner. 

 Boken vänder sig till dig med egen NPF-diagnos, till dig med misstanke om egen diagnos, till närstående och till dig som möter äldre med npf i ditt yrkesliv. 

Beställ boken här!

Läs mer om boken i produktbladet från förlaget

Läs ett smakprov ur boken

BONUSMATERIAL SOM TILLHÖR BOKEN

Evas dagbok

När Eva var 58 år påbörjade hon en NPF-utredning. Resan hon går igenom under utredningen sätter hon ord på via sin dagbok.

Läs Evas dagbok.

Krönika: Mer medmänsklighet gör framtiden bättre

Läs krönikan med kopplingar till filmen Forrest Gump som Peter Sandberg, Utredare och generalist på SKPF Pensionärerna skrivit.

Läs Peters krönika

 ”Alla dessa planer – är det att ha en helhetssyn?”

En intervju med Annika Angerfelt som är förbundschef för Samordningsförbundet Stockholms stad

Läs Annikas artikel

Tidning med tema äldre

I början av 2021 så kom Attention medlemstidning ut med tema Äldre.

Läs mer om tidningen och hur du kan prenumerera på den.

Är du äldre och har adhd?
-Dina erfarenheter är viktiga för oss!

Äldre och adhd är att ett helt nytt fokusområde för Riksförbundet Attention. Vi ger oss nyfiket i kast med detta, men kommer inte komma någonstans i projektet utan personliga berättelserna och upplevelserna.

Vi söker primärt efter äldre personer med adhd – sekundärt efter deras anhöriga. Med tanke på hur låg nivå av diagnosticerade äldre med adhd som finns, så utökar vi sökgruppen till att också gälla äldre med en tydlig adhd-problematik. Tveka inte utan hör av er till projektledaren Annika


Kontaktuppgifter projektledare Äldrelyftet

Projektledare Äldrelyftet Annika von Schmalensée
epost: annika.schmalensee@attention.se
Tfln: 076-697 72 15