Projektet Trots allt! är ett treårigt projekt som finansieras av Arvsfonden och drivs av Riksförbundet Attention. I familjer där det finns barn med trots problematik och utagerande beteenden kan både barn och föräldrar behöva extra stöd för att orka med tillvaron. Attentions medlemmar har efterfrågat deltagarstyrda samtals- och stödgrupper, där man kan finna stöd hos varandra.

Vad är trotssyndrom/problematik?

Trots som begrepp är omtvistat och betyder olika för olika personer. Titta på filmerna nedan för att få inblick i hur Trots Allt!-projektet definierar trots.

Förklarande film om trots

Intervju med Karin Brocki

Projektets enkätrapport

Hur är det att ha ett barn med trots? För att få reda på detta så skickade Attentions projekt Trots Allt! ut en enkätundersökning i slutet av 2019. Drygt 548 föräldrar svarade och bilden som växte fram var unison och tydlig: Ännu en föräldragrupp inom Attentions medlemsgrupper som går på knä. 


Att vara förälder till ett barn med trots

Att ha ett barn med trots innebär ofta ett extra krävande föräldraskap. I filmen nedan får du höra hur några föräldrar upplever sin familjesituation.

Tidningar från Trots Allt!

Serietidning riktad till barn

Läs tidningen digitalt

Tidning riktad till vuxna

Läs tidningen digitalt

Tips och råd till föräldrar till barn med trots

Psykologen Bella Stensnäs vet hur utmanande ett föräldraskap till barn med NPF kan vara. Gå in på respektive länk nedan och kika på korta filmer där Bella ger värdefulla tips till föräldrar till barn med trots.

Se Bella Stensnäs inledande film om vad trots är!


Kontaktuppgifter till projektledaren

Klara Cederqvist, projektledare
klara.cederqvist@attention.se
Tfn: 070-728 92 81