Projektet Trots allt! är ett treårigt projekt som finansieras av Arvsfonden och drivs av Riksförbundet Attention. I familjer där det finns barn med trots problematik och utagerande beteenden kan både barn och föräldrar behöva extra stöd för att orka med tillvaron. Attentions medlemmar har efterfrågat deltagarstyrda samtals- och stödgrupper, där man kan finna stöd hos varandra.

Se projektets avslutningskonferens

Den 1/6 avslutade trots Allt!-projektet med en uppskattad konferens.

Se avslutningskonferensen i efterhand.

Vad är trotssyndrom?

Trots som begrepp är omtvistat och betyder olika för olika personer. Titta på filmerna nedan för att få inblick i hur Trots Allt!-projektet definierar trots.

Se filmen om Markus som har adhd och trotssyndrom

Om Markus sluppit vänta tills han var 18 år med att få diagnoserna adhd och trotssyndrom hade troligen hans liv sett annorlunda ut. Han kanske hade sluppit år av dåligt mående, missbruk och kriminalitet?

Filmen “När livet blev kaos – Markus har trotssyndrom & adhd

https://youtu.be/88bKuA1ez2Y

Läs och ladda ner faktablad

Trotssyndrom/ODD (Oppositional Defiant Disorder) är ett beteendesyndrom som ibland förekommer tillsammans med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som adhd. Diagnosen finns beskriven i DSM 5 och ICD 10.

Vill du veta mer om diagnosen? Fördjupa dig och läs vårt faktablad.

Tips till dig som har barn med trots!

Strategier vid trots

Tips till dig som förälder

Förklarande film om trots

Intervju med Karin Brocki

Projektets enkätrapport

Hur är det att ha ett barn med trots? För att få reda på detta så skickade Attentions projekt Trots Allt! ut en enkätundersökning i slutet av 2019. Drygt 548 föräldrar svarade och bilden som växte fram var unison och tydlig: Ännu en föräldragrupp inom Attentions medlemsgrupper som går på knä. 


AKTUELLT INOM PROJEKTET

Digital föräldrautbildning

 Nu kan du som är medlem i Riksförbundet Attention få ta del av en digital föräldrautbildning om trotssyndrom/ trotsproblematik! 

Utbildningen kan du genomföra hemma vid datorn närhelst det passar dig. Du kan med fördel sitta med papper och penna för att besvara de reflektionsfrågor som följer efter de olika kapitlen. 

Gå till utbildningen. Du loggar enkelt in med ditt medlemsnummer. 

Dags för avslutningskonferens

I juni avslutas Trots Allt-projektet. Tre år har redan gått och det är dags att “knyta ihop säcken” på projektets avslutningskonferens.

Länk till inbjudan

Anordna en bokcirkel om trots

Ett sätt att lära sig mer om NPF och trotsproblematik är via litteraturen. Böcker om trots kan ge fördjupad kunskap kring hur man kan hantera situationer och starka känslor som kan uppstå i familjen och i relation till omvärlden. Att sedan diskutera böckerna man läst med andra föräldrar i en bokcirkel kan ge ytterligare perspektiv och känsla av sammanhang. 

Föräldraträffar/cafékvällar i lokalföreningen

Projektet har tagit fram förslag på upplägg för föräldraträff/cafékväll på temat trots. 

Digitala samtalsträffar för föräldrar

Trots Allt bjuder in dig som förälder, och har barn mellan 4–12 år, att delta i digitala samtalsträffar kring trotsproblematik/trotssyndrom.

Träffarna om fem tillfällen kommer att genomföras digitalt med samtalsledare från Attention eller Studieförbundet Vuxenskolan.

ÄR DU INTRESSERAD?  Maila/ring till:
anna-maria.lundberg@sv.se eller 076-309 37 12


Föreläsning om trots med Eric Donell

Eric Donell berättar om trotsproblematik – fakta och strategier i en 20 minuter föreläsning.

Att vara förälder till ett barn med trots

Att ha ett barn med trots innebär ofta ett extra krävande föräldraskap. I filmen nedan får du höra hur några föräldrar upplever sin familjesituation.

Tidningar från Trots Allt!

Margot & Monster-Moa – för de yngre barnen

Serien handlar om Margot som är fem år och har en bror, Tom, som mest är arg. Hemma är det bråkigt men på förskolan är det lugnt och skönt. Tills flickan Moa börjar… Moa är nästan lika arg som Tom och skriker rakt ut om någon försöker bestämma över henne. Varför kan inte alla vuxna bara säga åt henne, tänker Margot. Ska det verkligen vara så här bråkigt både hemma och på förskolan?

Läs serietidningen digitalt

Serietidning riktad till barn

Läs tidningen digitalt

Tidning riktad till vuxna

Läs tidningen digitalt

Tips och råd till föräldrar till barn med trots

Psykologen Bella Stensnäs vet hur utmanande ett föräldraskap till barn med NPF kan vara. Gå in på respektive länk nedan och kika på korta filmer där Bella ger värdefulla tips till föräldrar till barn med trots.

Se Bella Stensnäs inledande film om vad trots är!

Ladda ner affisch

Vi har tagit fram en affisch som vi hoppas kan vara till hjälp när både föräldrar och skolpersonal bemöter barn med trots.

Ladda ner affischen


Kontaktuppgifter till projektledaren

Klara Cederqvist, projektledare
klara.cederqvist@attention.se
Tfn: 070-728 92 81