Om oss

Vi är Riksförbundet Attentions utbildningscenter och är ett av Sveriges mest anlitade utbildningsföretag inom området neuropsykiatri. Eftersom vi är en del av Attention har vi en unik kunskap om vilka behov som finns hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi utbildar anställda, beslutsfattare och alla andra som behöver mer kunskap inom området.

Vi förmedlar kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, ASD (diagnoser inom autismspektrat), Tourettes syndrom, kommunikationsstörningar (störd språkutveckling), specifika inlärningssvårigheter (lässvårigheter, skrivsvårigheter, räknesvårigheter), intellektuella funktionsnedsättningar (psykisk utvecklingsstörning). Se anpassad uppdragsutbildning nedan.

Våra utbildningar kombinerar teori och praktik och våra föreläsare är allt från erfarna läkare, psykologer, specialpedagoger och arbetsterapeuter till personer med egna funktionsnedsättningar.

Vi erbjuder öppna kurser och uppdragsutbildningar i hela landet – från korta föreläsningar till längre utbildningar.

Tillsammans med dig löser vi ditt utbildningsbehov. Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att diskutera en utbildningsinsats.


Dela detta: