Träna barn och ungdomar med ADHD, autism/Asperger och andra diagnoser
– ett kunskapsmaterial för idrottsledare.

Vår utbildning för idrottsledare vänder sig till alla ledare som träffar barn och ungdomar med olika behov. Den här utbildningen har fokus på utmaningar och möjligheter när du träffar barn med till exempel ADHD och autism/Asperger. Här får du som ledare tips på en mer inkluderande träning.

Det som är bra för barn med NPF är bra för alla – så dela gärna det här materialet med andra som kan ha nytta av det!

 


Dela detta: