Lotta Borg Skoglunds nya bok “Adhd – från duktig flicka till utbränd kvinna”

Attentions kunskapsrådsmedlem – Lotta Borg Skoglund som är överläkare, forskare och en av grundarna till SMART Psykiatri släpper nu boken “Adhd – från duktig flicka till utbränd kvinna”.

Lotta Borg Skoglund är medlem i Attentions kunskapsråd, som består av de 14 ledande experter inom NPF-området. Vars uppgift är att fördjupa och intensifiera dialogen mellan förbundets aktiva och specialister av olika slag.

Vi på Attention är därför otroligt glada över Lottas nya högaktuella bok “Adhd – från duktig flicka till utbränd kvinna”. Där hon berör hur ADHD kan ta sig olika uttryck utifrån biologiska skillnader mellan könen och hur vi missar flickorna med ADHD när vi letar efter symtom som är vanligare hos pojkar. Det är även just detta som Lotta kommer lyfta i sin föreläsning på NPF-forum 2020.

Se boktrailer här

Förbeställ boken här