Föreläsning om Familjelyftet för socialtjänsten

Attentions projekt Familjelyftet föreläser om ett bättre möte mellan socialtjänsten och familjer med NPF för socialtjänsten i Jönköping.

Eric Donell föreläser onsdagen den 18 november om projektet Familjelyfet för en förväntansfull socialtjänsten i Jönköping. Omkring 100 personer från förvaltningen får ta del av praktisk information om hur man kan göra mötet bättre mellan socialtjänsten och familjer med egen neuropsykiatriska diagnos. Nästa steg i projektet kommer vara digitala utbildningar riktat till familjer och socialtjänstens handläggare.

Läs mer om Familjelyftet här>>