Attentions projektledare föreläste på digital kurs hos SKR

Den 29/4 föreläste Attentions projektledare Annika von Schmalensée och Elisabeth Sundström Graversen på SKR:s digitala kurs “Att möta personer med dolda funktionsnedsättningar inom socialtjänsten”.

Föreläsningen om NPF och Socialtjänsten

Elisabeth som är projektledare för Attentions projekt Familjelyftet föreläste tillsammans med psykologen Bo Hejlskov. I föreläsningen utgick de ifrån sin gemensamma bok “Npf och socialtjänsten : Lagstiftning, bemötande och anpassningar”. De pratade om hur kunskap om NPF kan skapa förutsättningar för ett gott bemötande och ändamålsenliga insatser inom socialtjänstens breda verksamhet.

Föreläsningen om Äldre och NPF

Annika som är projektledare för Attentions projekt Äldrelyftet föreläste om äldre och NPF – tidig upptäckt, utmaningar och individens behov av stöd i ett livsloppsperspektiv. Kunskapen och medvetenheten om äldre med NPF är låg, trots att individerna finns i många verksamheter.