Nina Norén

Attention och Hejlskov släpper bok riktad till socialtjänsten

Bokens författare hade båda på ett varsitt håll sett att socialtjänsten saknar kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Npf). Klienter med npf har visat sig ofta bli dåligt bemötta, missförstådda eller få...

Årskrönika – Ett år som inte liknar något annat

2020 – vilket år säger vi till varandra och alla vet att vi tänker på corona-pandemin och de djupa spår som dess utbredning satt i världen och i vår vardag....

Den 23 dec tar kansliet jul – och nyårsledigt!

God jul och gott nytt år önskar alla vi som jobbar på Riksförbundet Attention! Nu stänger vi ner telefonerna och slår ihop datorerna fram till den 10 januari. Från och...

Enkät riktad till äldre med NPF

Attentions projekt Äldrelyftet samlar under sitt första projektår information om äldre som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Under hösten har det skett via många djupintervjuer och nu är det dags att...

Attention webbinarium om flickor och kvinnor med NPF

Under 2020 har Riksförbundet Attention arbetat mer fokuserat med flickor och kvinnor med NPF med medel finansierade av Folkhälsomyndigheten. Vi har gjort ett  flertal insatser  för att höja kunskapsnivån inom...

Dags att förnya ditt medlemsskap hos Attention

Nyligen gick epost ut till alla våra medlemmar med en betallänk. Ditt och andras medlemsskap gör så att vi tillsammans kan fortsätta kämpa för att personer med NPF ska få...

Unga personer med funktionsnedsättningar riskerar att hamna i långvarigt utanförskap

En stor grupp unga som varken arbetar eller studerar riskerar att hamna i långvarigt utanförskap enligt en ny rapport från Myndigheten för ungdoms och civilsamhälsfrågor (MUCF). I rapporten framgår tydligt...

Nytt diskussionsmaterial riktat till anhöriga

Den senaste medlemstidningen som nyligen kom ut i våra medlemmars brevlådor hade det uppskattade temat “Leva nära”. Jenny Kindgren som jobbar med Attentions anhörigstöd har skrivit diskussionsfrågor kopplade till specifika...

Attentions digitala adventskalender består av 24 filmer

Imorgon är det äntligen dags att öppna första luckan i Attentions digitala adventskalender! Attentions Stockholms projekt ”Stöd i vardagen” står bakom dessa fantastiska filmer som handlar om känslor, exekutiva funktioner...

Attention föreläste på inspirationsdag om stöd till anhöriga

Den 13 november anordnade NSPH, Nka, Riksförbundet Hjärnkoll, SKR och Studieförbundet Vuxenskolan en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Intressanta talare avlöste varandra under dagens digitala...

Diskrimineringsersättning till elever som nekas stöd i skolan

För två år sedan stämde Malmö mot Diskriminering en skola i det första diskrimineringsmålet gällande pedagogisk tillgänglighet. Både tingsrätten och hovrätten fällde skolan för diskriminering eftersom den inte skyndsamt utrett...

Attention hade möte med utbildningsministern

Den 16 oktober 2020 hade Riksförbundet Attention ett digitalt möte med utbildningsministern Anna Ekström. Från Attention deltog Anki Sandberg, tf. kanslichef Elisabeth Sundström-Graversen och intressepolitisk utredare Matilda Berglund Calais. –...

Ny rapport från Familjelyftet!

Idag släpper Attentions projekt Familjelyftet sin andra rapport! Den fokuserar på socialsekreterarna som möter föräldrar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Svaren i rapporten bygger på en enkät och djupintervjuer. Den ger...

Livesänd föreläsning med Lotta Borg Skoglund!

Lotta Borg Skoglund är överläkare på SMART Psykiatri och forskar på psykisk ohälsa och missbruk bland unga. Hon har skrivit den uppmärksammade boken ADHD – från duktig flicka till utbränd...

Nationella anhörigveckan 2020 är igång

Attention har i år valt att under anhörigveckan fokusera extra på syskonen. Det kommer synas på webb och i våra sociala medier och så bjuder vi ju dessutom alla våra...