Arkivet för Författare: Nina Noren

Attentions arbetsmarknadsenkät

Hjälp oss besvara vår viktiga enkät om arbetsmarknad! Enkäten vänder sig till dig som har fyllt 18 år med NPF […]
Läs mer 

Attention uppmärksammar nationella anhörigveckan

Den här veckan – nationella anhörigveckan – tillägnar Attention alla er som finns där sida vid sida med era närstående […]
Läs mer 

Hon har tre barn med NPF – måste vabba

Inte ett barn med NPF, utan tre. Så är verkligheten för undersköterskan Lina. Sedan februari vabbar hon med äldsta dottern.– […]
Läs mer 

Hon bytte jobb för att hjälpa sitt barn med autism

Malin Skotte bytte jobb från undersköterska till barnskötare för att arbetslivet skulle gå att kombinera med att vara förälder till […]
Läs mer 

Hon är mamma till tre barn med autism

Ann möter psykisk ohälsa både hemma och på arbetet som boendestödjare.– Jag har det över mig hela tiden. Men jag […]
Läs mer 

Chefen klagar när Pernilla måste prioritera sitt barn

Pernillas dotter utreds för flera olika neuropsykiatriska funktionshinder. Arbetsgivaren tyckte att Pernilla var borta för mycket och ville att hon […]
Läs mer 

Idag är det FN:s internationella dag för äldre

Nu har Attentions projekt Äldrelyftet snart varit igång i över ett år. Responsen projektet fått under detta första år är […]
Läs mer 

Ta del av våra gratis föreläsningar riktade till skolan

Attention vill ge uppmuntran, inspiration och nya verktyg till er som jobbar inom skolans värld. Därför har vi under skolkampanjen […]
Läs mer 

Författaren Nadja Yllner om sin bok ”Hon kallades hemmasittare”

Författare och journalist Nadja Yllner har skrivit boken Hon kallades hemmasittare – om skolan, tårarna och kampen i hallen. Hon berättar […]
Läs mer 

Skolan löper som en röd tråd i Attentions alla projekt

En stor del av Attentions arbete bedrivs i projektform. Just nu har vi följande pågående projekt: Äldrelyftet, Trots Allt!, Familjelyftet och […]
Läs mer