Arkivet för Författare: Nina Noren

Konferens höjer kunskapen om NPF

Nu har anmälan öppnat till NPF-forum 2024. Konferensen anordnas den 18- 19 maj 2024 och har fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar […]
Läs mer 

Ungdomars egna berättelser om problematisk skolfrånvaro

När det pratas om problematisk skolfrånvaro i samhällsdebatten är det ofta vuxnas röster vi får höra. Föräldrar, skolpersonal, och skolmyndigheter […]
Läs mer 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av lärmiljöer

11 av 30 skolor har omfattande utvecklingsbehov när det kommer till arbetet med god lärmiljö för elever med neuropsykiatriska svårigheter […]
Läs mer 

Attentions svar på Skolverkets föreskrifter och allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete i skolväsendet

Riksförbundet Attention har tagit del av föreskrifterna och konsekvensutredningen av Skolverkets förslag. Frågan om skolsituationen för elever med NPF är […]
Läs mer 

Hur är det att ha språkstörning i skolan?

Att sätta ord på och förklara hur man som har det i skolan kan vara svårt för vilket barn som […]
Läs mer 

”Ett språk är inte självklart för alla”

När Fredrik Bäckström började högstadiet kunde han inte läsa eller skriva. Efter många förlorade skolår och lång väntan till utredning […]
Läs mer 

”Har man inte kunskap om språkstörning är det lätt att de eleverna flyger under radarn”

Att vara lärare till en elev med språkstörning är en utmaning. Särskilt när eleven går i vanlig klass och läraren kanske har ett 30-tal andra elever att hantera parallellt. Läraren Cecilia Engstrand har jobbat med elever som har språkstörning på Brageskolan i Sollentuna i över 20 år
Läs mer 

Allt fler får adhd-diagnos

Trenden att allt fler personer diagnostiseras med adhd håller i sig. Färska siffror från Socialstyrelsen visar att förekomsten av adhd-diagnoser […]
Läs mer 

Attention Nytt nr. 10

I det här nyhetsbrevet kan du bl. a läsa om att vårt nya projekt Förskolelyftet är igång, att vi skapat […]
Läs mer 

Välkommen till en cafékväll om föräldrakoordinatorstöd! 

Fanny Eklund, vår verksamhetsutvecklare inom anhörigfrågor bjuder in er lokalföreningar till en cafékväll tillsammans med NKA. Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har tillsammans med […]
Läs mer