Äldre med neuropsykiatriska funktionsnedsättning (NPF) har levt med en problematik som påverkat deras möjligheter till goda relationer, fungerande studier och arbetsliv, psykiskt välmående och ekonomisk stabilitet. I rapporten ”Äntligen förstår jag varför hela livet varit kaos – röster om NPF och åldrande” berättar de äldre själva om sina erfarenheter från livet med NPF.

Det finns fortfarande föreställningar om att NPF först och främst är något som gäller barn och unga. Om äldre med NPF har det däremot varit tyst. Riksförbundet Attention vill med det arvsfondsfinansierade projektet ”Äldrelyftet – åldras och må bra med adhd” ändra på den bilden. 

 Projektets första rapport bygger på djupintervjuer och en enkätstudie med över 400 svarande. Av resultatet framgår det tydligt att livet för många har varit en kamp för att bli förstådda och för att förstå sig själva. Majoriteten av de svarande vittnar om tunga perioder i livets alla skeenden.

Motstånd att diagnostisera äldre

Många äldre har känt igen sig när exempelvis barn eller barnbarn fått en NPF-diagnos. De berättar hur de i perioder tagit kontakt med vården för NPF-relaterad problematik, men ofta mötts av motstånd och misstroende. Deras problematik har istället förklarats med diagnoser som depression, bipolaritet och ångestsyndrom. NPF har inte nämnts eller utretts. 

Var finns äldre med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?

Med tanke på att 8–10 % av svenska barn har en NPF-diagnos och att NPF oftast inte växer bort, borde det även finnas många äldre med neuropsykiatriska funktions-nedsättningar. Men var? 

Statistik från Socialstyrelsen (2019) visar att det i patientregistret endast finns 6863 personer över 61 år med NPF-diagnos, eller som får adhd-medicin utskrivet. Det är inte ens en halv procent av alla äldre och vi kan förmoda att det finns ett stort mörkertal.

Aldrig för sent för en utredning

Rapporten visar tydligt värdet av att få en diagnos även som äldre. Den ger en förklaring till varför livet ofta varit så utmanande. 60 % upplever att de fick ökad förståelse för sig själva och ökad livskvalitet. Med rätt stöd och behandling minskar det personliga lidandet. Det kan dessutom göra annan vård överflödig, vilket även är en vinst för samhället.

Dags att uppmärksamma en osynlig grupp i samhället

Vården behöver se värdet av att utreda även äldre med misstänkta neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Dessutom behövs ett rejält kunskapslyft inom vården, omsorgen och samhället för att möta de stora behov som finns hos äldre med diagnos. 

Rätt stöd och behandling kan rädda liv och ge äldre med NPF ett bättre liv. 

Läs mer om projektet på www.attention.se/aldrelyftet

Kontakt

Anki Sandberg, ordförande Attention

Telefon: 070-717 40 25

anki.sandberg@attention.se

Annika von Schmalensée, projektledare Attention      

Telefon: 076-697 72 15  

annika.schmalensee@attention.se