Lördagen den 22 maj genomfördes Attentions förbundsstämma digitalt. Stämningen under stämman var mycket god och det förekom väldigt bra diskussioner angående motionerna. Vi kom tillsammans fram till många bra idéer om hur vi ska stärka Attention runt om i landet.

Det här är Attentions nya styrelse

Ordförande, Ann-Kristin Sandberg Stockholms län

Vice Ordförande Eric Donell Åkerblom, Uppsala län

Övriga styrelseledamöter

Lena Björklund Olofsson, Västerbotten län

Inger Nilsson, Skåne län

Anders Noreliusson, Gävleborgs län

Cecilia Ingard, Uppsala län

Sven Östlund, Västra Götalands län

Elizabeth Odalen Bjord, Värmlands län

Jiang Millington, Stockholms län

Suppleanter

Birgitta Nordfors Johansson, Stockholms län

Rigmor Gunnarsson, Västra Götaland

Ekonomisk revisor

Hanna Rexhammar Auktoriserad revisor, Deskjockeys Revision, upphandlad av styrelsen.

Verksamhetsrevisor och suppleant för denne

Jan Grundelius ordinarie, Dalarna län

Anneli Andersson suppleant, Västmanlands län

Valberedningen

Bengt Westling

Birgitta Engholm 

Tina Höglund 

Christina Wendin

Läs det intressepolitiska uttalandet som gjordes i samband med stämman .