Trycket på BUP har länge varit stort. Många av Attentions medlemmar berättar om frustrerade långa väntetider till vården. Årets rapport om tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, visar att antalet årliga besök till BUP ökade med 110 000, eller 11 procent mellan 2017 och 2020.  I jämförelse med andra länder ligger Sverige därmed högt. De regionala skillnaderna är också väldigt stora. 

-Att så många behöver hjälp och stöd kan upplevas oroande, men också som att medvetenheten om vikten av att söka hjälp i tid ökat, säger Anki Sandberg, ordförande för Attention. En önskan från vår sida är att de olika BUP-klinikerna  runt om i landet borde kunna lära av varandra för att se vilka lösningar som har lett till ökad tillgänglighet på annat håll.

Läs SKR:s rapport

Läs artikel i DN