Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) föreslår att regeringen fortsätter att satsa på ett nationellt samordnat stöd för unga som varken arbetar eller studerar. 

Attention har deltagit i MUCFs arbete för att förbättra situationen för de ca 150 000 unga i Sverige som varken arbetar och studerar. Vi har lyft utmaningar och svårigheter som våra medlemmar upplever kring studier och arbetsmarknaden och flera av våra viktiga punkter kom med i rapportens förslag. Vi har bland annat lyft vikten av Samordnad Individuell Plan (SIP) och närvaroteam på skolan. Bland bedömningar av vad som behövs göras finns våra förslag på att satsa på tidiga och kompensatoriska insatser i skolan, utvecklad statistik kring problematisk skolfrånvaro och fler coachande insatser (exempelvis case manager och liknande). 

– Vi hoppas nu att regeringen tar till sig rapporten och förstår hur viktigt det är att genomföra dessa satsningar. Vi fortsätter att arbeta aktivt med att förbättra situationen för våra unga med NPF på alla sätt vi kan säger Anki Sandberg, ordförande Attention. 

Läs rapporten från MUCF i sin helhet.