Nämnden för läkemedelsförmåner har fattat beslut som gör att Melatonin Unimedic kommer ingå i högkostnadsskyddet för barn och ungdomar 6 till och med 17 år med adhd-diagnos där sömnhygienåtgärder varit otillräckliga. Detta gäller från 18 juni.  Samtidigt fattades det beslut om att Melatonin Orifarm inte kommer ingå i högkostnadsskyddet

– Melatonin är ett beprövat och effektivt sätt att hantera sömnsvårigheter, när vanliga sömnhygieniska råd inte hjälper. Att den orala lösningen Melatonin Unimedic nu hamnar inom ramen för högkostandesskyddet och subventioneras för barn och unga 6-17 år är en glädjande nyhet för berörda familjer. Vi anser fortfarande att det är beklagligt att detsamma inte gäller för vuxna som också är i behov av melatonin, säger Attentions ordförande Anki Sandberg.

Läs mer om beslutet om Melatonin Unimedic

Läs mer om beslutet om Melatonin Orifarm