Attention har länge drivit frågan att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) diskrimineras på arbetsmarknaden. Nu har Diskrimineringsombudsmannen, DO i en tillsyn gjort samma bedömning! Att personer med NPF per automatik plockas bort vid ansökan till försvarsmakten är enligt DO diskriminering.

– Det är ett viktigt beslut och en tydlig markering för en mer inkluderande arbetsmarknad säger Anki Sandberg, ordförande i Attention.

Hör Diskrimineringsombudsmannen Lars Arrhenius berätta mer på studio ett, i Sveriges radio.