Den här veckan – nationella anhörigveckan – tillägnar Attention alla er som finns där sida vid sida med era närstående med NPF. Vi vet att familjelivet med NPF kan bestå av både toppar och dalar. När livet ter sig tufft och utmanande är det skönt att tänka att du inte är ensam. Vi är 100 000-tals anhöriga där ute som delar dina upplevelser. 

Under anhörigveckan kommer Attention lyfta fram flera anhörigas olika personliga berättelser. Vi kommer också dela filmer och  informationstexter som upplyser dig om dina rättigheter.

Lokalföreningarna erbjuder en gemenskap

Vi vill också under anhörigveckan slå ett extra slag för gemenskapen som många anhöriga upplever hos Attentions lokalföreningar. Att träffa andra anhöriga och utbyta erfarenheter gör oss ofta gott. 

Läs mer om våra lokalföreningar

Besök vår anhörigportal

På Attentions anhörigportal finns innehåll riktat till föräldrar, partners, syskon, släkt och vänner.

Besök anhörigportalen