Hjälp oss besvara vår viktiga enkät om arbetsmarknad! Enkäten vänder sig till dig som har fyllt 18 år med NPF som har eller har haft ett arbete. Attention kommer använda resultaten i vårt påverkansarbete för att skapa förändring.

Enkäten tar ca 5 minuter att genomföra och alla svar hanteras anonymt och dina svar kommer inte att lämnas ut. Sista svarsdag är 20 oktober.

Besvara enkäten här!