Zombies i engelskundervisningen, en pansarvagn i matteboken eller 10 minuter räkning följt av 10 minuter dataspel. Genom att använda specialintressen i undervisningen kan man öka motivation, prestation och trivsel hos elever med autism. Det visar forskningen och Katrin Dahlbäck upplever det dagligen i sitt arbete som lärare.  

Andelen barn som får en autismdiagnos har ökat stadigt under de senaste 20 åren och det är förmodligen ingen slump att det sammanfaller med att skolan ställer allt högre krav på förmågor som personer med autism ofta kämpar med. 

– I skolan ställs det ständigt krav på socialt samspel, perspektivtagande och förmåga att självständigt ta ansvar för sitt skolarbete. Har man svårt med de sakerna kan det även bli svårt och tråkigt att gå i skolan och det kan i värsta fall leda till att man inte vill gå till skolan alls, säger Katrin Dahlbäck som är gymnasielärare i AST-klasser på Fryshuset Gymnasium i Stockholm. 

Katrin har jobbat med AST-klasser i åtta år och skriver just nu en masteruppsats i specialpedagogik där hon fokuserar på hur man kan utforma undervisning som stöttar, gynnar och motiverar elever med autism genom att använda sig av deras specialintressen. 

– Som det ser ut idag når drygt hälften av alla elever med autism inte målen i kärnämnena svenska, engelska och matematik och i många fall beror det på bristande anpassning, menar Katrin. 

Enligt henne brister skolan inom fyra huvudsakliga områden – anpassning av lokaler, skolans kompetens om autism, stöd i undervisningssituationer, och stöd i socialt samspel. Det förstnämnda handlar om att skolmiljön bör vara så stimulifri som möjligt och resten kan man förbättra med hjälp av elevernas specialintressen. 

Stor del eller liten del av uppgiften

I undervisningen kan man som lärare öka elevernas uppgiftsfokus och motivation genom att låta så mycket som möjligt av undervisningen handla om elevers specialintressen. En elev som är intresserad av elektronik kan till exempel få läsa och skriva om elektronik i svensk- och engelskundervisningen, göra ett historiearbete om elektroniska uppfinningar och använda elektroniska hjälpmedel för svårare uträkningar i matematik. 

I en vanlig skolklass med 25 elever på en lärare är det kanske inte alltid möjligt att göra så omfattande anpassningar. Men även en liten koppling till specialintresset kan räcka långt. Bara en bild på en fotboll, en häst eller pansarvagn i undervisningsmaterialet kan öka motivationen, även när undervisningen handlar om något annat.

– I min egen studie undersöker jag hur man kan använda sig av specialintresset musik i matematikundervisning. Jag har till exempel gjort en uppgift där eleverna ska räkna ut arean på en cd-skiva i stället för en vanlig cirkel. Den har jag testat på flera av mina musikintresserade elever och det fungerar, berättar Katrin. 

Bättre förstärkare än godis

Specialintresset kan också användas som en belöning efter utförda uppgifter. Eleven kan till exempel få göra skolarbete i 10 minuter och sedan ägna 10 minuter åt sitt specialintresse. Det finns forskning som visar att en stund med specialintresset är en kraftfullare förstärkare än positiva kommentarer eller belöning i form av godsaker. Elever med autism blir alltså mer motiverade att genomföra sina skoluppgifter om det innebär att de t ex får spela dataspel eller lyssna på sin favoritartist, än om de får godis eller beröm. 

– Att använda specialintressen som förstärkare kan kräva lite extra förberedelsearbete och kreativitet från lärarens sida, men det brukar löna sig, säger Katrin. 

Reducerar stress

Tid med specialintresset har också en stressreducerande och ångestdämpande effekt. Genom att försvinna in i sitt specialintresse får eleven möjlighet att komma ner i varv och ta paus från alla krav och intryck.

– Det beror på att det finns ett bevisat samband mellan graden av stress och intensiteten i en persons specialintresse. Ju större stress, desto intensivare intresse. Specialintresset har alltså en lugnande funktion och gör det möjligt för eleven att stänga ute negativa tankar och känslor och slappna av under skoldagen, säger Katrin. 

Underlättar socialt samspel

Specialintressens stressreducerande effekt märks även i situationer som ställer krav på socialt samspel och kommunikationsfärdigheter. Inte minst vid det, för många elever, ångestladdade momentet muntliga presentationer. 

– När en elev med autism får hålla föredrag om ett specialintresse ökar elevens ögonkontakt med publiken, talet flyter bättre och ordförrådet blir mer varierat, säger Katrin, och tillägger att det kan ha en positiv påverkan på det sociala samspelet i grupper om elever får grupparbeta kring ett gemensamt intresse.

Forskningen visar att möjligheten att fokusera på specialintressen medför ett flertal positiva effekter på elevers sociala och kommunikativa förmåga både under lektionstid och på rasterna. Språket flyter bättre, ordförrådet ökar och de använder mer kroppsspråk. Dessutom förbättras förmågan till turtagning, delad uppmärksamhet och samspel och de tar fler sociala initiativ. Katrin har sett det ske flera gånger bland sina elever, och bjuder på ett målande exempel:

– Jag hade en elev som var insnöad på zombies och The Walking Dead. Jag lät därför hela hans engelskundervisning handla om zombies. Han fick läsa, skriva, prata om zombies. Se filmer, spela dataspelet och sedan diskutera kring dem. Allt han gjorde handlade om zombies och det förändrade honom totalt. Han började jobba bättre på lektionerna och gick från att ha varit väldigt inåtvänd till att öppna upp och bli verbal och aktiv.

Katrins tips till lärare som vill använda sig av specialintressen i undervisningen:

  • Ta redo på om eleven har specialintressen och vilka de är. Kom ihåg att många elever har flera specialintressen och att de kan ändras från en termin till en annan.
  • Försök få in bilder på specialintresset i uppgifter
  • I språk: Prata, skriv, läs och öva informationssökning och källkritik kopplat till specialintresset
  • Låt eleven hålla sina muntliga presentationer om specialintresset
  • Jobba ämnesövergripande för att spara för både lärare och elev. En elev kan t ex skriva en uppgift om specialintresset vikingarna i historia och svenska på samma gång. 

Fakta Katrin Dahlbäck:

Gymnasielärare i engelska, psykologi och matematik.

Undervisar i AST-klasser med estetinriktning på Fryshusets gymnasium i Stockholm

Läser masterutbildning i specialpedagogik och undersöker hur man kan använda specialintressen i undervisning av elever med autism. 

Tips!

Lyssna på Katrin i podden Barnpsykologernas avsnitt om specialintressen.

Text: Linnéa Rosenberg