Attentions arvsfondenprojekt ”Vägen vidare” lanserar nu en ny film med fokus på unga som ingår i gruppen UVAS (unga som varken arbetar eller studerar).

I filmen ”Unga med NPF som varken arbetar eller studerar”, berättar Tinus och Jessica, som båda har NPF och ingår i gruppen UVAS, om hur det känns att vara utan sysselsättning. De beskriver vilket stöd de hade behövt tidigare i livet samt vad de behöver just nu för att kunna ta sig vidare. 

Syftet med Attentions projekt Vägen vidare är att samla och lyfta unga med NPF:s erfarenheter av att befinna sig i gruppen UVAS. Målet är att de ska få möjlighet att bli delaktiga i sin egen utveckling och förändring. 

Läs mer om projektet här